English and Sport Pre-school Academy

Adresa Príkopova 6 , 83103 Bratislava Email kmotrikova@raketka.sk Telefón +421 917 261 007 Web www.raketka.sk

Anglicko-športová Predškolská Akadémia s nadštandardným vzdelávacím programom, športovo-tenisovou prípravou, individuálnym prístupom v harmonickom prostredí.

Cieľom Anglicko-športovej PREDŠKOLSKEJ AKADÉMIE je  vytvárenie bilingválneho anglicko-slovenského harmonického prostredia s individuálnym prístupom, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej stravy a športových aktivít.

Zdroj: www.raketka.sk