Detské centrum Smajlík | Bratislava

Adresa Komárovská 37 821 07 Bratislava, Bratislava Email smajlik@smajliksro.sk Telefón +421 903 77 22 77 Web www.smajliksro.sk

Našim cieľom je plnohodnotný a všestranný rozvoj dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a osobnostnú orientáciu. Podporujeme samostatnú prácu detí a individuálne odchýlky sa snažíme kompenzovať citlivým prístupom pedagógov a vhodnou motiváciou.

V našom zariadení dbáme o správny rozvoj estetického cítenia detí v tradičnom zmysle slova a preto im poskytujeme pravidelný kontakt s umením vo forme pravidelných divadelných predstavení, hudobných koncertov a kreatívnych dielní.

Do nášho programu okrem bežne organizovaných aktivít zaraďujeme návštevy rôznych podujatí, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD. Medzi naše mimoriadne aktivity patrí aj zaradenie ,,Nočnej škôlky“ vždy v druhý piatok aktuálneho mesiaca. Táto činnosť sa realizuje po vzájomnej dohode s rodičmi, pre skupinu minimálne piatich deti.

Našim cieľom je plnohodnotný a všestranný rozvoj dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a osobnostnú orientáciu. Podporujeme samostatnú prácu detí a individuálne odchýlky sa snažíme kompenzovať citlivým prístupom pedagógov a vhodnou motiváciou.

Súčasťou Detského centra Smajlík je priestranný dvor v tichej zástavbe rodinných domov, ktorý svojou vybavensťou ponúka deťom plnohodnotné využitie času, stráveného na čerstvom vzduchu. Samozrejmosťou sú i parkovacie miesta v priestoroch areálu.

 

Strava

V detskom centre sa snažíme deti vychovávať v duchu zdravého stravovania. Deti dostávajú trikrát do týždňa cereálie, garantujeme podávanie čerstvého ovocia a zeleniny každý deň. Pitný režim je zabezpečený v priebehu celého dňa, podľa požiadaviek detí a rodičov, s ohľadom na zdravotný stav detí. V ponuke je niekoľko alternatív: nesladený čaj, ovocná šťava, mlieko, kakao, voda.

 

Cenník

Školné v detskom centre je 370€ na mesiac, poplatok za stravu 3x denne je 3€.
Samozrejme v detskom centre ponúkame aj možnosť občasnej starostlivosti, hodinová sadzba je 4€ za hodinu pobytu.

Zdroj: www.smajliksro.sk