Detské centrum Hviezdica

Adresa Detské centrum Hviezdica s.r.o. Nábrežie mládeže 2A 949 01 Nitra, Nitra Email inga@hviezdica.sk Telefón +421903928672 Web www.detske-centrum-hviezdica.sk

Pozývame vás do Detského centra Hviezdica, ktoré je tu pre vás a ktoré má ambíciu vo všetkých smeroch vychádzať potrebám vašich detí. Sídlime v centre mesta Nitra v novopostavenej budove na nábreží rieky Nitry.

 

Naša jedinečnosť spočíva v tom, že neponúkame len samotné plávanie alebo samotné cvičenie s deťmi, ale chceme vám ponúknuť viac. Snažíme sa o komplexnú starostlivosť o vaše dieťa, kde sa okrem naplnenia fyzického vyžitia venujeme aj jeho citovým a duševným potrebám. Pre naplnenie tejto krásnej úlohy sme zostavili sériu aktivít, ktorých kombináciu si môžete vyskladať sami a vlastne si tak ušiť program na mieru podľa jedinečných potrieb vášho dieťaťa. K správnemu výberu vám napomôžu naše školené inštruktorky s dlhoročnými skúsenosťami.

Priestory nášho detského centra by mali byť vnímané nielen ako priestory, kde ponúkame všetky naše kurzy a služby, ale predovšetkým ako miesto, kde sa snažíme napomáhať matkám učiť sa venovať svojmu dieťaťu naplno. Prostredníctvom citlivo zvolených kombinácií aktivít pomáhame hľadať správne cesty, ako urobiť pre vaše dieťa čo najviac. Detské centrum Hviezdica napomáha spoluvytvárať pre vaše dieťa šťastné prežívanie detstva, ale chce tiež napomáhať vytvárať z vás a vášho dieťaťa šťastný pár, šťastnú rodinu.

Našimi kurzami chceme prispieť k skvalitneniu vášho vzťahu s dieťaťom a napomôcť preniesť tento kvalitný vzťah do vášho bežného života, domácich starostí aj radostí.

Plávanie dojčiat nie je myslené v pravom zmysle slova. Neučíme deti do jedného roka plávať, ale deti sa postupne naučia základným plaveckým schopnostiam, čo má samozrejme veľký význam pre ďalšiu neskoršiu výuku plaveckých pohybov a plaveckých spôsobov.

Čo sú to plavecké schopnosti?

 

  • mať vodu rád, vedieť sa v nej uvoľniť, nebáť sa jej, získať cit pre vodu
  • naučiť sa pohybovať vo vode – chôdza, beh, hopsanie, vedieť padať
  • prijať vodu na tvár – cez špliechanie, polievanie, postupné potápanie – bez okuliarov aj s nimi
  • zvládnuť výdychy do vody – ústami aj nosom
  • naučiť sa splývať v polohe na bruchu aj na chrbte
  • naučiť sa skákať do vody

Deti do troch rokov sa zdokonaľujú v základných plaveckých schopnostiach a trénujú aj plavecké pohyby – znakové nohy a ruky, kraulové nohy a ruky. Cvičia na suchu aj vo vode, pri splývaní, s pomôckami aj bez pomôcok. Plavecké spôsoby sa učia až okolo štvrtého roku a to v poradí – znak, kraul a prsia. Plaveckým spôsobom sa môžu učiť deti, ktoré majú zvládnuté plavecké schopnosti a plavecké pohyby. Plavecký štýl sa neučí, je to individuálne prevedenie plaveckého spôsobu.

Viac o význame detského plávania…

 

Prečo je dôležité spojenie plávania s cvičením?

 

Dĺžka cvičenia je prispôsobená veku dieťaťa, aby sa zbytočne neunavilo a neprestimulovalo. Je zamerané na rozcvičenie detského telíčka a tiež rozcvičenia rodičov. Deti sa prostredníctvom cvičenia aklimatizujú na priestor, otužujú, rozvíjajú si pohybové vzorce, koordináciu pohybov, jemnú a hrubú motoriku. Cvičenie je veľmi dôležité u najmenších detí, pretože rodičia sa musia pred vstupom do bazéna naučiť správnu manipuláciu, ako správne zaobchádzať s bábätkom, aby sme ho potom vo vode zbytočne nestresovali a neublížili mu.

 

Jedinečná metodika Evy Kiedroňovej

 

Naše kurzy prebiehajú metodikou „plávania“ dojčiat a batoliat podľa pani Evy Kiedroňovej (Baby Club Kenny), ktorá je zakladateľkou zatiaľ jedinej zverejnenej metodiky „plávania“detí. Založila už mnohé centrá plávania a programov pre deti v Čechách, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Okrem toho sa venuje manipulácii, čiže správnemu zaobchádzaniu s najmenšími, čo je doležité pre správne zvládnutie techniky cvičenia a plávania rodičov s deťmi.

 

Zdroj: DC Hviezdica

Zdroj: www.detske-centrum-hviezdica.sk