DC JUNIOR, Samova ulica 2, DNV BA IV

Adresa Samova ulica 2, 84107 Devínska Nová Ves Email gmattosova@gmail.com Telefón 0905583112 Web www.opatrovaniedeti.sk

V našich jasličkách sa snažíme o komplexný rozvoj a prípravu dieťaťa na plynulý prechod do materskej školy. V kolektíve rovesníkov sa dieťa nielen socializuje, ale zároveň získava pocit istoty k svojej vlastnej samostatnosti -milujeme svoju prácu 🙂

Čo je naším cieľom

V našich jasličkách sa snažíme o komplexný rozvoj a prípravu dieťaťa na plynulý prechod do materskej školy. V kolektíve rovesníkov sa dieťa nielen socializuje, ale zároveň získava pocit istoty k svojej vlastnej samostatnosti.

  • Rozvíjame u detí základnú slovnú zásobu/ pravidelným čítaním a rozprávaním sa o rôznych témach na prírodovednom krúžku, dbáme o správnu artikuláciu pomocou riekaniek, pesničiek primerané veku
  • Rozširujeme obzor vedomostí v oblasti prírodovedy / zvieratká, stromy, vodné živočíchy, vtáctvo, a grafomotoriky / výtvarná výchova – maľovanie, kreslenie, lepenie, modelovanie,
  • Odúčame deti od plienok aj od cumlíka / všetko po dohode s rodičom
  • Rozvíjame u detí jemnú motoriku pomocou zvládnutia samoobslužných činností detí / zapnutie si gombíkov, obuť si papučky, napiť sa z pohára, ako aj hrubú motoriku / jazdenie na kolobežkách, skákanie s loptami, lezenie po preliezkach a šmýkanie sa, denný telocvik
  • Vedieme deti k základom spoločenskej výchovy – etiky (pozdraviť sa, poďakovať, popriať si dobrú chuť…)
  • Socializácia u detičiek okolo 2 roku života je veľmi dôležitá pre vývoj empatie u detičiek – ochota podeliť sa o hračky, pomôcť kamarátovi, nebiť sa a nehádať 🙂


Zdroj: www.opatrovaniedeti.sk