CVČ Žiar nad Hronom

Adresa M.R.Štefánika 17 Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom Email cvczh@mail.t-com.sk Telefón +421905797871, Web www.cvczh.edu.sk

Využite svoj voľný čas efektívne! Pre všetkých do 30 rokov!

Centrum voľného času  zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

 

 

Naše aktivity:

 

ŠPORT

 • KARATE
 • GYMNASTIKA
 • ŠPORTOVÉ HRY PRE MŠ
 • REKREAČNÉ PLÁVANIE
 • TENIS+ BEDMINTON
 • LUKOSTREĽBA
 • FLORBAL
 • HALOVÝ FUTBAL SŠ

 

TANEC

 • MODERNÝ TANEC
 • TANEČNÁ PRE MŠ
 • ĽUDOVÝ TANEC PRE MŠ
 • MAŽORETKY
 • BRUŠNÝ TANEC

 

UMELECKÉ

 • MALÝ VÝTVARNÍK

 

PRÍRODOVEDNÉ

 • KYNOLOGICKÝ KRÚŽOK
 • PREŽITIE V PRÍRODE

 

INÉ

 • MAŠKRTNÍČEK
 • Š-H-Z (Šport Hry Zábava)
 • PRÁCA S PC
 • KLUB OTVORENÉ MOSTY
 • INTERNET KLUB

Zdroj: www.cvczh.edu.sk