CVČ Stonožka v Senici

Adresa Sadová 8 Senica, Senica Email cvc.senica@gmail.com Telefón +421346513539 Web www.stonozka.estranky.sk

Centrum voľného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže a tiež dospelých.

Centrum voľného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých.

Hlavnými smermi práce Centra voľného času je záujmová činnosť a príležitostná činnosť.

 

V záujmovej činnosti sú zohľadnené hlavne Záujmové útvary (krúžky), ktoré navštevujú deti a mládež v pravidelných intervaloch v CVČ a na základe tohoročnej ponuky ZÚ.

Príležitostná činnosť je nepravidelná, ale zato náročná na prípravu a v poslednej, meniacej sa dobe prevažujúca. Jedná sa o podujatia tipu „Mikuláš“, „Karneval na ľade“, „SONNY koncert“, „POP Senica“, „Karaoke show“ a mnohé iné populárne podujatia a akcie.

 

Podieľame sa na väčšine akcií poriadaných Mestom Senica ako sú napr. Senický Maratón, Silvestrovský beh, Vianočná dedinka v Senici a pod.

 

 

image

 

image

Zdroj: www.stonozka.estranky.sk