CVČ Považská Bystrica

Adresa Lánska ulica č. 2575/92, 01701 Považská Bystrica Email cvcpb@cvcpb.edu.sk Telefón 042 43 84 142 Web www.cvcpb.sk

Centrum voľného času v Považskej Bystrici od roku 2002 ponúka deťom a mládeži množstvo rôznorodých aktivít. CVČ je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h.

imageCentrum voľného času v Považskej Bystrici (CVČ) od roku 2002 ponúka deťom a mládeži množstvo rôznorodých aktivít. CVČ je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h.

 

Od roku 2008 CVČ spravuje aj zrenovované Dopravné ihrisko na Nemocničnej ulici. V dopoludňajších hodinách je ihrisko vyhradené pre výuku dopravnej výchovy detí MŠ a ZŠ. Vstup na ihrisko pre verejnosť od 15:00 hod. je zdarma a na vlastné nebezpečie, návštevníci sú povinní si okrem dopravného prostriedku priniesť aj prilbu.

 

Ponuka krúžkov CVČ


1. DFS Bystrinka (7-13r.)
2. DFS Bystrinka prípravka (od 4r.)
3. FS Bystričan (od 14r.)
4. Ľudová hudba FS Bystričan (od 12r.)
5. TS Blockbusters (hip-hop) Mini (od 5r.)
6. TS Blockbusters Junior (od 10r.)
7. TS Blockbusters HVK (od 15r.)
8. TS Black Stars (Breakdance) Mini (od 5r.)
9. TS Black Stars (od 12r.)
10. Tvorivá angličtina (od 5r.)
11. Hravá angličtina MŠ (5-6r.)
12. Balet pre najmenších (od 5r.)
13. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA deti (od 4r.)
14. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (od 7r.)
15. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (od 10r.)
16. Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA senior (od 15r.)
17. Mažoretky a roztlieskavačky BONA baton (3-6r.)
18. Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet (7-10r.)
19. Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior (11-14r.)
20. Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15r.)
21. Výtvarný krúžok (5-8r.)
22. Výtvarné techniky (od 9r.)
23. Tvorivé dielne pre najmenších (5-7r.)
24. Hravá ruština (5- 7r.)
25. Ruský jazyk – začiatočníci (od 8r.)
26. Ruský jazyk – začiatočníci (od 10r.)
27. Ľudovo-umelecké remeslá (10-30r.)
28. Dievčenská spevácka skupina FS Bystričan (od 10r.)
29. Chlapčenská spevácka skupina FS Bystričan (od 10r.)
30. Divadelný krúžok (od 10r.)
31. Zumba (od 12r.)
32. Aranžovanie rastlín pre deti (od 10r.)
33. Aranžovanie rastlín pre ženy
34. Fantázia a tvorivosť (šikovné ruky) (od 10r.)
35. Letecký modelár (od 9r.)
36. Lodný modelár (od 7r.)
37. Elektronický (od 10r.)
38. Mladý železničiar (od 7r.)
39. Virtuálne modelovanie fotografie (od 9r.)
40. Práca s PC – seniori
41. Šikulkovia I. (3-4r.)
42. Šikulkovia II. (5-6r.)
43. Tai chi (od 15r.)
44. Orientálne tance (od 15r.)
45. Anthea – orientálny tanec (od 15r.)
46. Šachový krúžok začiatočníci (od 7 r.)
47. Cvičenie matiek s deťmi (od 1r.)
48. Country tance (od 8r.)
49. Relaxačné cvičenie (od 15r.)
50. Stolný tenis (od 6r.)
51. Netradičné športy – kalčeto, šípky (od 12r.)
52. Dopravný krúžok (10 – 11r.)
53. Branno-športový (od 10r.)
54. Strelecký (od 10r.)
55. Turisticko-orientačný (od 10r.)
56. Volejbalový – dievčatá, začiatočníčky (od 10r.)
57. Hokej (od 6r.)
58. Futbal (od 6r.)
59. Hádzaná (od 6r.)
60. Atletika (od 6r.)
61. Disko I. (do 12r.)
62. Disko II. (od 12r.)
63. Bábkarsky krúžok-tvoríme bábky (od 8r.)
64. ORIGAMI pre začiatočníkov (od 8r.)
65. Papierové pletenie (od 10r.)
66. Veselá bižutéria (od 8r.)
67. Priatelia prírody a krajiny (od 10r.)
68. (Eko)dielne-tvoríme z odpadu (od 10r.)
69. Dúhové hračkárstvo – tvorivé dielne (od 10r.)
70. Vodácky krúžok (pre plavcov) (od 7r.)
71. Šachový krúžok pokročilí (od 7 r.)

Zdroj: www.cvcpb.sk