CVČ Holíč

Adresa Kollárova 21 Holíč, Holíč Email cvc@holic.sk Telefón +421346685036 Web www.cvcholic.sk

Zabezpečujeme aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizujeme výchovu a vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti.

Zabezpečujeme aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizujeme výchovu a vzdelávanie detí a mládeže  prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, pričom úzko spolupracujeme s inými školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, inými spoluorganizátormi pri koordinácii spoločných i ostatných podujatí. V prípade záujmu zo strany niektorej organizácie sa budeme spolupodieľať  na vypracovaní spoločného projektu.

 

Krúžky pre deti I. stupňa ZŠ:

 • Aikido – deti
 • Tvorivé dielne
 • Hudobno – Spevácky krúžok a karaoke
 • Hra na flautu
 • Tanečný  krúžok
 • Počitačový krúžok
 • Hry bez hraníc

 

Krúžky pre deti II. stupňa ZŠ  a stredoškolskú  mládež:

 • Aikido  pre mládež
 • Hudobno – Spevácky krúžok a karaoke
 • Hra na gitaru, flautu
 • Hry bez hraníc
 • Dramatický krúžok / divadlo /
 • Časopis Cévéčko
 • Študentské spoločenské tance
 • Tvorivé dielne
 • Tanečný  krúžok

 

Krúžky pre dospelých:

 • Materské centrum „Žubrienky“
 • Zdravé cvičenie pre ženy
 • AIKIDO – dospelí ( 16- 99 r)
 • Kurz  sebaobrany pre ženy a dievčatá (v rozsahu 10 h)
 • Kurz  aranžovania  (témy: Vianoce, veľká noc, oslavy…)
 • PC pre začiatočníkov
 • Joga pre dospelých


Externá záujmová činnosť:

 • Klub tanečného cvičenia
 • Klub turistov
 • Klub mladých kynológov
 • Športovo-strelecký krúžok
 • Šachový krúžok
 • Letecko-modelársky klub
 • Basketbalový krúžok,MŠKBO
 • Futbalový krúžok ,Iskrička
 • Futbalový krúžok  prípravka
 • Futbalový krúžok, ml.žiaci
 • Futbalový krúžok, st.žiaci
 • Atletický krúžok
 • Loptové hry-hádzaná

image

Zdroj: www.cvcholic.sk