CVČ Gessayova Petržalka

Adresa Gessayova 6, 85103 Bratislava Email riaditel@cvcgessayova.eu Telefón +421 2 623 15 979 Web www.cvcgessayova.eu

CVČ na Gessayovej ulici č. 6 je mimoškolské výchovné zariadenie pôsobiace v piatom bratislavskom obvode – v Petržalke. Svojou činnosťou sa významne podieľa na výchove k voľnému času, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.

CVČ na Gessayovej ulici č. 6 je mimoškolské výchovné zariadenie pôsobiace v piatom bratislavskom obvode – v Petržalke. Svojou činnosťou sa významne podieľa na výchove k voľnému času, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.
V súčasnosti sa Centrum voľného času zameriava na 4 oblasti záujmovej činnosti:
Spoločensko-vedná oblasť:
V našom zariadení sa táto oblasť zameriava len na prácu s výpočtovou technikou. Deti a mládež sa učia programovať v konkrétnom programovacom jazyku, alebo pracujú s užívateľskými programami a s CD učebného charakteru. Niektorí sa venujú návrhu robotických modelov alebo základom počítačovej grafiky. Počas školského roka je v prevádzke internet klub, ktorý poskytuje prístup na internet deťom, nezamestnanej mládeži a širokej verejnosti pod dohľadom odborných pracovníkov. Naše zariadenie je zapojené do projektu Infovek.
Prírodovedno-environmentálna oblasť
Príroda je veľmi zaujímavá a tajomná. Človek dokáže skoro všetko. Ale aj tak ešte veľa nevieme o mikrosvete, neživej prírode a čudných javoch, ktoré sa v živote zvierat a rastlín odohrávajú. Spoločne budeme spoznávať taje prírody, hrať sa a zažívať veselé dobrodružstvá. V minulom roku sme rozšírili minizoo a zriadili novú prírodovednú učebňu. Deti sa tu budú učiť starostlivosti o zvieratká, pripravovať na súťaže a objavovať svet vedy pomocou jednoduchých pokusov.
Esteticko-kultúrna oblasť:
V krúžkoch a kluboch tu pracujú deti talentované, aj tie, čo len skúšajú svoj talent. Náš domček je krásne farebný, najmä vďaka deťom z výtvarných krúžkov. Vždy majú inšpirujúce nápady a ich výtvarné dielka sú prirodzene detské. Rovnako ako ich výrobky z hliny a textilu. Okrem výtvarného umenia sa na tomto oddelení deti učia hrať na gitare, tancovať, prípadne pracovať so sklom. Príležitostné podujatia bývajú v znamení tradičných sviatkov roka pre rodičov s deťmi. Pravidelne sa stretávame na sobotňajších tvorivých dielňach.
Telesná a športová oblasť
Poskytuje priestor pre deti, ktoré si chcú športom vo voľnom čase oddýchnuť a zabaviť sa. Tradične veľký záujem je o plavecké krúžky, či už o výučbu základov plávania alebo športové plávanie. Pre deti máme vytvorený klub – herňu stolného tenisu, kde sa v určených hodinách môžu zahrať.Pre deti zo školských klubov ponúkame cvičenie na fitbaloch, loptové hry, stolný tenis či streľbu z infrapušky. Oddelenie športu organizuje v spolupráci s MČ BA – Petržalka a jej základnými školami postupové súťaže v individuálnych i kolektívnych športoch.
Krúžky, kurzy, kluby

Kultúrna a umelecká oblasť :

Farbičky – čarbičky – výtvarné aktivity pre najmenších

Priadka – návrat k ľudovým remeslám

Keramický – práca s hlinou

Šikovné mačiatka – pohyb a hudba pre najmenších

Tancuj – tancuj – pohybovo-tanečný aj pre zdravotne znevýhodnené deti

Drobce – tanečný pre malých záujemcov

Točenie na kruhoch – vlastnoručne vytočené hlinené výrobky

Tiffany, vitráže – vytvorte si vlastné návrhy a realizujte ich

Hra na gitaru

Zázraky z korálok – rôzne doplnky a bižutéria

 

Kluby:

Mama-klub – pre detičky s tými, kto sa o nich stará

Hobby – klub – radi si vytvárate zaujímavé doplnky , darčeky , ste kreatívni?

Priadka – klub – výrobky starými technikami

HIP-HOP – klub – prídi si vyskúšať tento tanečný štýl

 

Technická a prírodovedná oblasť :

Počítačová grafika – čo sa dá cez počítač vytvoriť

Robotika – postav stavebnicu, naprogramuj a potom sleduj, čo sa deje

Počítač a predškoláci – využi svoje vedomosti z MŠ pri práci s PC.

Starostlivosť o zvieratká – pre všetky vekové kategórie v našej MINIZOO

Rybársky – všetko o rybách a rybárčení

 

Kluby :

Internet – klub – pomoc pri vypracovaní zadaní do školy, riešenie úloh a pod.

 

Športová oblasť :

Športová streľba – potrebujeme ďalších olympionikov !

Sokolíci – pre milovníkov túr a prírody

Mladí vodáci – kto nahradí našich reprezentantov? Budeš to práve Ty?

Zápasenie – chlapci aj dievčatá , v tejto disciplíne nemáme reprezentantov! Máš nádej!

Florbal – pre mladších i starších

Šachové rébusy – ak Ti to dobre myslí, máš šancu na úspwech

Plavecký – pre začínajúcich i pokročilých

Stolný tenis – ideálny šport pre každého

Cvičenie pre ženy – napraviť chrbticu, odstrániť zdravotné problémy, oddýchnuť si

 

Kluby :

Stolnotenisový klub – aj pre celé rodiny

 

Adresa:
Centrum voľného času Gessayova
Gessayova 6
851 03 Bratislava
(Spojenie: autobusom číslo 68, 83, 88, 92, 95, 96 zastávka Hrobákova alebo Námestie hraničiarov.)

Zdroj: www.cvcgessayova.eu