Baby Balance

Adresa Cvičíme kúsok od Vás - Ružinov, Nové Mesto, Dúbravka, Petržalka, Rača a Ivanka pri Dunaji, Email info@babybalance.sk Telefón +421 911 55 77 33 Web www.babybalance.sk

Edukačno-pohybové cvičenie pre deti Baby Balance je zamerané na prirodzenú podporu rovnovážneho vývinu dieťaťa. BABY BALANCE pripraví Vaše dieťatko na vstup do kolektívu a pomôže mu realizovať sa v skupine rovesníkov.

Vitajte na Baby Balance !

Baby Balance je občianske združenie, ktoré sa zaoberá aktivitami na podporu prirodzeného, zdravého vývinu detičiek.

Každý, kto sa rád hýbe a má rad nové skúsenosti je vítaný. Tešíme sa na Vás!

Realizujeme aktivity a hry, ktoré podporujú dieťa vo vybudovaní základnej pohybovej prípravy, získaniu základných pohybových, sociálnych a komunikačných zručností.

Balansovať môžu  detičky v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Už od 3 mesiacov až do nástupu do materskej školy.

Cvičenie rešpektuje individuálne potreby detí preto Balansákov rozdeľujeme do 3 základných skupín:

 

 

Mini – cvičenie pre deti 3 mes. – 12 mes.

Explorer – cvičenie pre deti 13 mes. – 25 mes.

Junior – cvičenie pre deti 26 mes.- 4 r.

 

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

 

Cieľ projektu:

  1. stimulácia zdravého vývinu detí
  2. príprava na vstup do materskej školy

 

Čiastkové ciele:

– rozvoj pohybových zručností a schopností

– rozvoj jemnej motoriky

– rozvoj artikulačných schopností

– rozvoj rytmického vnímania, muzikálnosti

– rozvoj sociálno – emocionálnych  zručností

Aktivity a činnosti:

  • Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
  • Mini tanečno – pohybové choreografie
  • Riekanky – artikulácia, dramatický prejav
  • Rytmické základné cvičenia
  • Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov
  • Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí
  • Relaxačné aktivity
  • U Juniorov – logogymnastika, nácvik prezentácie a i.

Zdroj: www.babybalance.sk