Avino – detský kútik v Avion Shopping Park | Bratislava

Adresa Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava - Ružinov Email infostanok.avion@gmail.com Telefón +421 905 812 513 Web www.avion.sk

Ciel’om detského kútika v Avion Shopping Park je ponúknuť deťom príjemnú, priatel’skú atmosféru, v ktorej sa môžu bezstarostne hrať a zároveň rozvíjať svoje schopnosti.

Príjem dieťaťa

Pri Vašej prvej návšteve nahláste, prosím, identifikačné údaje o Vašom diet’ati. Tie budú uložené do databázy, ktorá nám urýchli príjem každej Vašej ďalšej návštevy detského kútika. Informácie sú chránené pred zneužitím a slúžia iba pre našu evidenciu. Vďaka ním môžu pristupovat‘ ku každému dieťaťu individuálne, v prípade potreby Vás kontaktovat‘ na mobilný telefón, alebo na privátnom čísle nahlásiť stratu Vašich osobných vecí.

Dieťa vyzujte a vyzlečte podl’a uváženia, veci zamknite do skrinky a kl’účik si ponechajte. Dieťaťu oblečte tričko s číslom (nachádza sa v každej skrinke), ktoré slúži na identifikáciu aj ako ochrana odevu. Príjem detí končí 30 minút pred ukončením otváracej doby detského kútika.

Prevzatie dieťaťa

Pri vyzdvihnutí dieťaťa sa sprievod preukáže kl’účom od skrinky, ktorého číslo je totožné s číslom vestičky dieťaťa. Sprievodná osoba nahlási svoje meno a meno dieťaťa. Diet’a bude na základe podpisu a mena odovzdané iba sprievodnej osobe, ktorá ho priviedla. V inom prípade je potrebné uviest‘ pri príjme dieťaťa meno osoby, ktorá dieťa vyzdvihne. Sprievodná osoba nesmie byt‘ mladšia ako 18 rokov (iba dospelý človek môže posúdiť, či dieťa odovzdávame v poriadku). V prípade straty kl’úča bude k cene pobytu pripočítaná čiastka 3,50 €. Za poskytnutie náhradného oblečenia (pri znečistení diet’at’a), bude požadovaná vratná kaucia 7 €. Dĺžku pobytu meria počítač, nedá sa teda ovplyvniť prípadné zdržanie v dôsledku väčšieho počtu návštevníkov.

Detský kútik je určený deťom od 3 do 12 rokov

Ciel’om je ponúknuť deťom príjemnú, priatel’skú atmosféru, v ktorej sa môžu bezstarostne hrať a zároveň rozvíjať svoje schopnosti.  Priestor destkého kútika zahŕňa niekol’kých častí:

-priestor určený k aktívnemu pohybu (šmykľavky, guličky, hojdačky, atd‘.)

-oddychová zóna so stolom na kreslenie, lepenie, modelovanie, stavebnice a skladačky

-TV mini kino so zaujímavými detskými programami, rozprávkami a kreslenými filmami podl’a vlastného výberu

-sociálne zázemie s toaletami, umyvárňou a miestnosťou s potrebami na upratovanie

-recepcia na registráciu dieťaťa so šatňou s uzamykatel’nými skrinkami

Cenník

  • Pobyt do 60 min: 1,70 Euro
  • 61-90 min: 2,20 Euro
  • 91-120 min: 2,70 Euro
  • 121-150 min: 3,20 Euro
  • 151-180 min: 3,70 Euro
  • 181-240 min: 5,70 Euro
  • každá ďalšia začatá hodina + 2 Euro

Bezpečnosť a pohoda Vašich detí v detskom kútiku

Neprijímajú sa deti s infekčnými chorobami, ani silne nachladnuté deti. Tieto opatrenia sa robia v záujme Vášho dieťaťa a všetkých ostatných návštevníkov v detskom kútiku. Je vhodné upozorniť na eventuálne choroby, alergie či iné poznámky o Vašom diet’ati. Tieto informácie pomôžu lepšie pochopiť individualitu Vášho diet’at’a.

O Vaše deti sa stará skúsený a odborný personál

Vychovávatel’ky majú pedagogické či zdravotnícke vzdelanie a prax s det’mi tejto vekovej kategórie. Samozrejmosťou je možnosť poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie detského kútika je pravidelne hygienicky čistené, v prípade potreby aj v priebehu dňa.

Dôležité pre Vaše dieťa

Je nutné, aby sa sprievodca, pokiaľ sa nedá zastihnúť na svojom GSM, zdržoval v priestoroch  nákupného centra, z dôvodov eventuálnej možnosti vyvolania miestnym rozhlasom. V prípade akéhokol’vek ohrozenia sa evakuujú deti na zhromaždisko určené v evakuačnom pláne, v spolupráci so strážnou bezpečnostnou službou. V každom prípade je o všetky deti prvotriedne postarané, deti sú tu v bezpečí.

Odporúčaná doba pobytu je maximálne 3 hodiny.

Aj vo výnimočnom prípade sa o Vaše dieťa postarajú. Pokial‘ si sprievodca z akéhokol’vek dôvodu nevyzdvihne dieťa do zatváracej doby detského kútika, bude mu  účtovaný príplatok 3,50 €. Po uplynutí 45-tich minút po zatváracej dobe prevezmú dieťa do domácej opatery a bude mu poskytnuté potrebné zázemie do príchodu rodičov. V tomto prípade sa snažia kontaktovať rodičov na uvedených adresách a telefónoch, ďalej informujú políciu, v individuálnych prípadoch príslušné sociálne orgány.

Zľavy pre vás

Vďaka digitálnej archivácii je pre Vás každá 10. návšteva zadarmo. V deň narodenín, či menín Vášho dieťaťa, je jeho pobyt v detskom kútiku zadarmo (zľavy sú poskytované automaticky).

Pre vaše deti je poskytnuté

V rámci pitného režimu podávajú deťom nesýtenú stolovú vodu. V prípade potreby sú pre Vaše deti pripravené papierové vreckovky a plienky. Výtvarný materiál a plastelína majú príslušné atesty a spĺňajú hygienické normy. Vybavenie detského kútika je vždy originálne a neopakovatel’né. Jeho spracovanie a použité materiály zodpovedajú celoročnej prevádzke s obmedzením možností poranenia dieťaťa na minimum.

Za zverené deti preberajú plnú zodpovednosť, podobne aj za prípadné poškodenie časti odevu, krádeže osobných vecí atď.

  • Avion Shopping Park nájdete na Ivanskej ceste č. 16 (mestská časť Ružinov), neďaleko Letiska M. R. Štefánika a dialničného obchvatu D1 – Ako ho nájsť

Zdroj: www.avion.sk