ATLANTIS Centers

Adresa Prievozská 18, 82109 Bratislava Email info@atlantiscenters.sk Telefón 0917 237 454 Web www.atlantiscenters.sk

Od druhej polovice apríla 2013 sa môžete na dvore Atlantis Centra stretnúť s prevažne domácimi zvieratkami v ATLANTIS MiniZOO, ktorej poslaním je prehlbovať vzťah človeka s prírodou, poskytnúť informácie z oblasti prírodovedy, biológie či ekológie, ale najmä, umožniť návštevníkom pohladkať a pozorovať zvieratká, ako napríklad poníka, kozu, zajačika… Sme presvedčení, že priamy kontakt s prírodou pozitívne vplýva na rozvoj človeka ako uvedomelej bytosti, ktorá rešpektuje aj iné živé tvory.

Predstavujeme Vám svojim typom jediné vedecko-zábavné centrum v Slovenskej republike. V súčasnosti disponujeme dvomi centrami v Bratislave a Leviciach, ktoré sú pripravené na návštevu zvedavých návštevníkov každý deň v týždni. Atlantis Science Centrá poskytujú návštevníkom jedinečnú možnosť skĺbiť nezabudnuteľný zážitok s pohybom a možnosťou dozvedieť sa viac o základných fyzikálnych javoch a zákonoch. Toto je možné vďaka našim interaktívnym exponátom, ktoré boli pripravené v spolupráci inžinierov a odborníkov z oboru pedagogiky a andragogiky.


Atlantis Science Centrá sú umiestnené v dvoch lokalitách, v rozľahlých priestoroch a preto poskytujú dostatok miesta na vlastné experimentovanie a voľný pohyb návštevníkov medzi exponátmi pri dosiahnutí jednoduchej dostupnosti samotných centier. Uvedomujeme si dôležitosť správneho podania informácií, ktorým sa môžu vďaka exponátom návštevníci priučiť a preto sú všetky naše exponáty (110 kusov) vybavené informačnými tabuľami vysvetľujúcimi fyzikálne zákony, ktoré dané exponáty ilustrujú. Tieto javy sa snažíme podávať čo možno najjednoduchším spôsobom a preto ich ilustrujeme prostredníctvom prírodných javov a situácií, s ktorými sa môžeme stretnúť aj v každodennom živote.


Navštívte Atlantis ScienceCenter a pustite sa do objavovania, učenia, hry a zábavy. Návšteva centra trvá v priemere 2 hodiny. Vstupenka Vám však dáva možnosť vyskúšať všetky vystavené atrakcie bez časového obmedzenia.

Zdroj: www.atlantiscenters.sk