12. apríl 2021 / Meniny má Estera

Kysucké múzeum v Čadci

kultúrna inštitúcia zameraná na prezentáciu histórie Kysúc, tradičných zvykov, usporadúva tématické podujatia pre deti a mládež
Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Múzeum kysuckej dediny, národopisná expozícia v prírode v Novej Bystrici. Historická lesná úvraťová železnica, múzejná železnica v Novej Bystrici - Vychylovke. Staršie dejiny Kysúc,  expozícia inštalovaná v renesančnom kaštieli v Radoli, prezentujúca vývoj Kysúc od prvých stôp osídlenia do polovice 19. storočia. Meštianske bývanie na Kysuciach - nábytok a bytové doplnky inštalované v priestoroch Kaštieľa v Radoli
Edičná a publikačná činnosť, zameraná na sprístupňovanie vedeckých poznatkov získaných výskumom.
Kultúrno-výchovná, odborná a metodická činnosť. Múzejná prezentácia zahŕňa ukážky z rodinného a obradového zvykoslovia v podaní folklórnych skupín a súborov, prácu ľudových remeselníkov, ukážky tradičných a doplnkových zamestnaní. K výstavám sú organizované sprievodné akcie - prednášky a besedy s tematikou spoločenského vývoja regiónu.

Múzeum je zároveň špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku.Vychylovke

Hlavné činnosti múzea:

  • Zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu z oblasti národopisu, archeológie, histórie a numizmatiky.
  • Vedecko-výskumná činnosť, realizovaná pracovníkmi múzea z vedných oblastí archeológia, história a národopis.
  • Expozičná a výstavná činnosť. Prvou sprístupnenou expozíciou sa stala expozícia zameraná na najnovšie dediny a prítomnosť Kysúc, sprístupnená v rokoch 1979 - 1990.
Komentáre