6. júl 2020 / Meniny má Patrik, Patrícia

Zamestnanci

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. PRELIEZKA:

  1. do termínu /15.02.2018/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
  4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2018 je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika budú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať
  5. daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa