19. január 2018 / Meniny má Drahomíra, Mário
Skupina rodinných portálov:

Zamestnanci

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. ecoLOGICA:

  1. do termínu /15.02.2017/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
  4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu ecoLOGICA: ecoLOGICA, o.z. 42265657, Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovenská republika budú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať
  5. obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho bydliska /najneskôr do 02.05.2017/. Požiadajte príslušný DÚ o vystavenie potvrdenia, respektíve, si nechajte potvrdiť kópiu, ktorú nám prosím zašlite. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
  6. daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa