19. január 2018 / Meniny má Drahomíra, Mário
Skupina rodinných portálov:

Právnické osoby

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. ecoLOGICA:

  1. vypočítajte si 2 % /z príjmu PO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 8 EUR/
  2. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu ecoLOGICA: ecoLOGICA, o.z. 42265657, Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. vyplňte údaje o.z. ecoLOGICA do Vášho daňového priznania a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať
  4. Daňové priznanie z príjmu PO osobne doručte na podateľňu príslušného daňového úradu /najneskôr do 31.03.2017/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie, ktorú nám prosím zašlite. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
  5. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  6. daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa

daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)