19. január 2018 / Meniny má Drahomíra, Mário
Skupina rodinných portálov:

Fyzické osoby

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. ecoLOGICA:

  1. vypočítajte si 2 % /z príjmu FO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
  2. Vypočítajte si:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  3. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu ecoLOGICA: ecoLOGICA, o.z. 42265657, Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
  5. Daňové priznanie z príjmu FO osobne doručte na podateľňu príslušného daňového úradu /najneskôr do 31.03.2017/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie, ktorú nám prosím zašlite. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
  6. daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa