ZOO: Bezpečný návrat späť k matke

Thumbnail
Kategórie:

Samička leoparda cejlónskeho už bezpečne späť u svojej matky.

Samička leoparda cejlónskeho, ktorá v sobotu 13. júla oslávila svoje prvé narodeniny, sa v pondelok 15. júla v poobedných hodinách zakliesnila medzi hornou sieťou výbehu a kmeňom stromu. Teraz je už bezpečne späť u svojej matky.  

Keďže sa snažíme, aby výbehy čo najviac pripomínali prirodzené prostredie daných druhov, vo výbehu leoparda cejlónskeho sa nachádza strom, ktorý slúži na tienenie.

Pre leopardy je prirodzené liezť na stromy, tak ako pre tie naše, ktoré v ZOO chováme. Našej zvedavej mladej samici sa podarilo prekonať zábrany umiestnené na strome, čo malo za následok jej zakliesnenie medzi vrchnou sieťou a kmeňom stromu.


Nakoľko sa jednalo o mimoriadnu situáciu, postupovali sme podľa vnútorných predpisov a smernice. Aj keď nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, ZOO Bratislavasme evakuovali.

Prítomní boli celý čas pracovníci ZOO a veterinárny lekár, ktorí mali celú situáciu pod kontrolou. Samička sa sama zo zovretia dostala a vrátila sa späť po kmeni do výbehu k svojej matke. Nedošlo k žiadnej ujme na zdraví ani zvieraťa, ani ľudí.

Momentálne sa pracuje na úprave kmeňa a vrchnej siete, avšak ZOO je otvorená podľa bežnej otváracej doby od 09:00 – 19:00. Po úprave do vonkajšej expozície vypustíme samca (otca Eliye). Matka s dcérou sú vo vnútornej expozícií, ktorá je prístupná návštevníkom.

Podobné články