ZÁKLADNÉ OPATRENIA proti COVID-19

Thumbnail
Kategórie:

Ako sa chrániť pred koronavírom? Prečítajte si základné preventívne opatrenia.

AKO ZDRAVÝ ČLOVEK MÔŽE PREDÍSŤ NAKAZENIU KORONAVÍRUSOM?

Prevencia je veľmi jednoduchá. Poznáme totiž vstupné brány infekcie, ktorými sú spojovka oka, nosová sliznica a ústa. Práve tie si treba chrániť pred kontaktom s baktériami. Keď vidíme človeka, ktorý má príznaky respiračného ochorenia, vyhýbame sa priamemu kontaktu tvárou v tvár. Ak si totiž chorý človek kýchne alebo zakašle, častice slín sú schopné preletieť až do vzdialenosti jeden až jeden a pol metra. Každá častica pritom obsahuje obrovské množstvo vírusov, ktoré môžu dopadnúť na naše telo, teda na plochy, ktorých sa následne dotýkame.

Prečítajte si všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou (odporúčaný postup DOLE), najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • dodržiavajte osobný odstup najmenej 1 meter od ľudí na verejnosti
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • vyhnite sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí
 • dbajte na čistotu dotykových plôch kľučiek, mobilo, tabletov či stolov
 • nepoužívajte zdieľané uteráky či utierky
 • ostaňte doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy.
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
 • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne TU

AKO SI SPRÁVNE VYDEZINFIKOVAŤ RUKY?

Priebežne si ruky dezinfikujme alebo ak máme možnosť, umývajme si ich mydlom a vodou. V priebehu dňa sa tiež snažme nedotýkať sa rukami tváre, nosa, úst či očí. Ak totiž máme na rukách zachytený vírus, pri dotyku s tvárou si ho sami môžeme preniesť do dýchacích ciest.

1

Podobné články