Tipy na kvalitné predškolské zariadenia

Thumbnail
Kategórie:

Ak hľadáte výnimočné predškolské zariadenia, určite si prečítajte naše odporúčania.

Pripravili sme pre vás zopár tipov na kvalitné predškolské zariadenia, ktoré špecificky vynikajú, sú v nejakom ohľade výnimočné alebo majú nevšedné zameranie pri práci s deťmi. Radi by sme Vám ich predstavili.

V Bratislave nájdete Detské centrum Mini raj s malým počtom detí v triede, kde sa stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou snažia o to, aby boli detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Jedinečná škôlka Rybička skĺbila zdravú stravu, zdravý pohyb a láskavý a rešpektujúci prístup. Alfou a omegou tejto škôlky je rešpektujúci prístup – s každým sa jedná s rešpektom a každý sa tu cíti vítaný a prijatý. Ak naopak hľadáte škôlku, ktorá ponúka starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy pozrite sa na Detské centrum Preliezka. Nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou. V neposlednom rade je tu aj DC Hlavička, ktorá ponúka celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť pre deti predškolského veku v rodinnom dome so záhradou v centre Starého mesta.

V Banskej Bystrici by sme Vám odporúčali Súkromnú špeciálnu materskú školu „Očko“. Navštevujú nás spravidla deti predškolského veku s poruchou binokulárneho videnia a deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. Materská škola kladie dôraz na individuálny prístup a prispôsobenie edukačných aktivít každému dieťaťu tak, aby jeho rozvoj bol optimálny a pripravil dieťa na vstup do školy. V triedach prebieha edukácia pod vedením špeciálnych pedagógov. 

Mamajáčik, prvá súkromná materská škola v Prešove už 10 rokov realizuje kvalitnú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti predškolského veku. Rozvoj osobnostnej individuality a partnerskej interakcie v procese edukácie je jednou z najdôležitejších stratégii v pedagogickom pôsobení a každodennou edukačnou realitou, ktorú odohráva kvalifikovaný pedagogický team.

Detské centrum Mini raj v Bratislave

Mini raj je detské centrum, v ktorom sa snažíme o to, aby boli Vaše detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Mini raj ponúka poldenné  a celodenné opatrovanie detí za prijateľnú cenu a bohatý program pre deti v priebehu dňa. Opatrovanie zahŕňa Montessori výuku, logopedické cvičenia, pohybové aktivity, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť,  pobyt na vlastnom detskom ihrisku, aktivity s canisterapeutickým psíkom a relax vo vyhradených spálničkách.

O zábavu detí sa stará milý, ústretový a stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou. Preferujeme individuálny a zhovievavý  prístup ku každému dieťatku nízkym počtom detí v triedach rozdelených podla vekových kategórií. Malým počtom detí v triede ( 5-10 detí ) sa minimalizuje chorobnosť detí. Snažíme sa o to, aby sa deti cítili ako v raji a boli šťastné a rodičia spokojní.

Odporúčaný vek detí: od 2 do 5 rokov
Cena: 400€ dieťa/mesiac

Jedinečná škôlka RYBIČKA v Bratislave

Prečo Rybička? Lebo Rybička = zdravá strava + zdravý pohyb + láskavý a rešpektujúci prístup. Moje meno je Erika Líšková a som Happiness Manager :). Nastavujem a vediem jedinečné prvky kvalitnej škôlky tak, že sú všetky zúčastnené strany: rodičia + deti + učiteľky, šťastné a spokojné :). Alfou a omegou je rešpektujúci prístup – s každým jednáme s rešpektom a každý sa u nás cíti vítaný a prijatý.

Moje vzťahy s rodičmi sú na nadštandardnej úrovni, postavené na vzájomnej dôvere a profesionálnom prístupe. Som skutočne vďačná, že si “priťahujem” do škôlky skvelých ústretových rodičov. Rybička je miesto, kde rodičia sú súčasťou, dostávajú neustále všetky potrebné informácie a pomáhajú nám pracovať s ich deťmi.

Deti majú dopriate jedinečné prvky – veľké presvetlené, pekne zariadené a bezpečné miestnosti, vlastnú Pohybovku, malý detský kolektív, úžasné láskavé učiteľky, zdravú stravu, veľa pohybu, kvalitný program a rešpektujúci prístup.

Prostredie – nachádzame sa v útulnom a bezpečnom Lamači blízko výjazdu na diaľnicu. Máme veľké presvetlené vzdušné priestory, bezpečné pre prácu aj hru. Jedna trieda = max 11 detí.
Pohybovka – ako jediná škôlka v Bratislave máme vlastnú telocvičňu s bezpečnou podlahou a perfektnou výbavou. Tu športujeme a „vypúšťame paru“.
Personál – veľmi dôsledne vyberám učiteľky pre deti, sú to osobnosti, učiteľky oddané práci, s rešpektujúcim prístupom. Deti sa u nás cítia v bezpečí a milované.  V takomto „prijímajúcom prostredí“ je učenie pre deti hračka.
•  Strava – podávame deťom 4 x denne stravu bohatú na zeleninu, ovocie, vlákniny.  Obedy nám dodáva Jem Iné, ostatné chody si robíme sami a sú postavené na zdravých a kvalitných surovinách.  Ponúkame aj možnosť bezlepkovej, bezlaktózovej stravy.
Program – pre deti 2,5- 6 rokov ponúkame kvalitný vzdelávací program, nastavený podľa individuálnych potrieb dieťaťa, tak aby si každé rozvíjalo vedomosti, hrubú aj jemnú motoriku.   V doobedných hodinách je to edukačný program, v poobedných hodinách sú to kvalitné krúžky. Veľa a často chodíme von, a to nielen na náš dvor ale aj do okolia škôlky a do lesa.  Program zahŕňa napr. gymnastiku, tanečnú, čítaníčko, angličtinu, plavecký kurz 2x ročne, kurz korčuľovania, piatky v lese.
•  Príspevok rodiča – rodičia nám prispievajú na náklady mesačne EUR 330 plus na stravu EUR 5 na deň a dieťa.

Našu škôlku a atmosféru v nej treba zažiť  :).   Ste u nás srdečne vítaní !!!  A ak chcete o nás vedieť viac, prosím kliknite TU.

DC Hlavička na Hlavatého ulici v Bratislave

Hlavička ponúka celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť pre deti predškolského veku v rodinnom dome so záhradou v centre Starého mesta.

Čo ponúkame:
• v rodinnej atmosfére, pod dohľadom skúseného, trpezlivého a zodpovedného personálu sa deti postupne učia  samostatnosti, úcte ku kamarátom, láske k prírode
• máme skutočne malý kolektív – max. 12 detí, rozdelených do 2 tried
• deti si osvojujú základné hygienické návyky
• prispôsobujú sa životu v kolektíve
• hrou si rozvíjajú motoriku, hudobné a pohybové schopnosti
• medzi jednotlivé činnosti majú zaradené relaxačné  aktivity
• ich fantázia, samostatné myslenie a kreativita sú denne podnecované pripravenými aktivitami
• každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava, používanie germicídneho žiariča a malý kolektív prispievajú k zníženej chorobnosti
• v prípade záujmu zabezpečíme výučbu anglického jazyka a hry na flaute.

Naše učiteľky hovoria anglickým, nemeckým,  ruským a maďarským jazykom, preto prijímame deti aj s iným materinským jazykom. Lepšie jedenkrát vidieť ako desaťkrát počuť alebo čítať. A preto neváhajte a poďte sa k nám pozrieť. Dohodnite si u nás návštevu: Evka: 0905 860 923, alebo kliknite SEM.

Súkromná špeciálna materská škola „Očko“ v Banskej Bystrici

Kto sme? Súkromná špeciálna materská škola „Očko“ v Banskej Bystrici na Slnečnej ulici je špeciálna materská škola s tradíciou. Navštevujú nás spravidla deti predškolského veku s poruchou binokulárneho videnia a deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. Prevádzkujeme 5 tried a súčasťou  materskej školy je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromná školská jedáleň. Okolie budovy je tiché, s vlastným ihriskom a zeleňou v areáli.

Ako fungujeme? Triedy sú vybavené novým nábytkom, postieľkami, edukačnými pomôckami a hlavne pomôckami pre rozvoj pleoptiky. V triedach je nižší počet detí, pričom sa kladie dôraz na individuálny prístup a prispôsobenie edukačných aktivít každému dieťaťu tak, aby jeho rozvoj bol optimálny a pripravil dieťa na vstup do školy. V triedach prebieha edukácia pod vedením špeciálnych pedagógov. Počas dňa deti absolvujú individuálne ortoptické a pleoptické cvičenia u ortoptistiek priamo v triedach. V súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva prebieha individuálna intervencia pod vedením logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga s rodičom po dohode.

Čo ponúkame?
– Optimálne prostredie pre rozvoj detí predškolského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami.
– Odborný personál ochotný pomôcť  láskavým prístupom.
– Bezplatné služby Centra špeciálno-pedagogického poradenstva .
– Progresívne edukačné pomôcky, edukačné aktivity a metódy práce s deťmi.
– Cvičenie zraku každý deň pod dohľadom očných sestier.
– Využívanie pleoptických cvičení v edukačných činnostiach zameraných na korekciu zraku.
– CŠPP – úzka spolupráca, okrem iného tiež EĽKONIN a ZAJKO JAPI a LUCINKA PUSINKA pod vedením logopédky.
– Práca s multimédiami (interaktívne tabule, edukačné programy….)
– Školský časopis, v ktorom sú rodičia informovaní o dianí v SŠMŠ
– Krúžková činnosť
– Canisterapia, záujmové krúžky, krúžok fonematického uvedomovania- zdarma.
– Zaujímavé akcie, výlety, sezónne tvorivé dielne, návštevy knižnice, divadiel, výstav a detských olympiád.
– Stravovanie vo vlastnej Súkromnej školskej jedálni.

Mamajáčik v Prešove

Mamajáčik, prvá súkromná materská škola v Prešove už 10 rokov realizuje kvalitnú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti predškolského veku od 2 do 6 rokov v čase od 7:00 – 17:00. Bezpečný prístav pre deti v spojení slov Mama a Majáčik predstavuje istotu a bezpečie v podnetnom a vždy esteticky upravenom prostredí v pokojnej atmosfére nahrádzajúcej domáce prostredie. Rozvoj osobnostnej individuality a partnerskej interakcie v procese edukácie je jednou z najdôležitejších stratégii v pedagogickom pôsobení a každodennou edukačnou realitou, ktorú odohráva kvalifikovaný pedagogický team.

V tejto atmosfére ponúka naša materská škola široký komplex aktivít ako:

 • zdravotný edukačný program zameraný na rozvoj imunity detí formou saunovania a pobytu vo vírivej vani,
 • systematickú anglickú jazykovú prípravu v každodenných činnostiach a aktivitách v spolupráci s Native speaker,
 • hudobno-pohybový krúžok Eboníček,
 • Súkromnú školskú jedáleň zabezpečujúcu prípravu kvalitného a vyváženého stravovania,
 • kvalitnú predškolskú prípravu v spolupráci s logopedičkou a psychologičkou,
 • širokú ponuku akcií, interných projektov, výletov,
 • kvalitné a moderné materiálno technické vybavenie exteriéru školského dvora, detského ihriska, interiéru, telocvične.

Konečná suma mesačného poplatku za celý komplex ponúkaných aktivít je adekvátna k ponúkanému komplexu aktivít a odráža skutočné náklady na prevádzku ako aj všetky školské, didaktické a hygienické potreby v závislosti od dochádzky dieťaťa. Ak chcete vidieť ako to u nás vyzerá a dozvedieť sa viac, neváhajte náš kontaktovať, radi Vás privítame v prostredí Mamajáčika.

Kontaktné údaje: sms.mamajacik@gmail.com, 0915 872 712, www.mamajacik.sk, Facebook: Mamajáčik–súkromná MŠ

Detské centrum Preliezka v Bratislave

Detské centrum sa nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou, kde sa môžu deti do sýtosti vyšantiť. Zároveň môžete počítať s dobrou dostupnosťou a možnosťou zaparkovať. V dosahu je nákupné centrum Avion, Ikea, Hornbach, Kika atď.

 • Naša najväčšia výhoda je: Vieme, že povinnosti Vám občas nedovolia prísť po dieťa presne o šiestej. Preto ponúkame starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy. Vašim ratolestiam sme jednoducho k dispozícii NONSTOP.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: od 2 rokov, pričom do našej škôlky môžu nastúpiť kedykoľvek počas roka.
 • Hlavné aktivity: angličtina hravou formou, veľa pohybu v našej veľkej záhrade a v telocvični, správny vývin chrbtice a chodidiel vďaka pravidelným cvičeniam s fyzioterapeutom, pravidelné plávanie, saunovanie vo fínskej saune priamo v priestoroch našej škôlky, otužovanie a minimalizáciu chorobnosti Vašich detí pomocou čističky vzduchu Cleanaer
 • Stravovanie: individuálny prístup k  stravovaniu i ďalším špeciálnym potrebám Vášho dieťatka.
 • Cena: kompletné informácie o cenách na telefónnom čísle 0904 304 334.

Podobné články