Súťaž o 1-dňový jesenný kemp v skvelom BIKE parku!

Thumbnail
Kategórie:

Ak chceš aj ty zažiť zábavu, adrenalín, spoznať nových kamarátov, užiť si posledné jesenné dni v jednom z najlepších bikových kempov na Slovensku a si žiakom ZŠ, máme pre teba jedinečnú šancu!

Cykloturistika patrí medzi najobľúbenejšie voľnošportové aktivity, bez ohľadu na vek, pohlavie či športovú zdatnosť. Vedeli ste, že na Slovensku existujú miesta určené špeciálne pre tento druh športozábavy? Jedným z takýchto miest je aj CTM bikepark v Kálnici (blízko Nového Mesta nad Váhom), kde si zaručene vychutnáte jazdu na bicykli tak, ako ju možno ešte nepoznáte.

 

image

 

Ak chceš aj ty zažiť zábavu, adrenalín, spoznať nových kamarátov, užiť si posledné jesenné dni v jednom z najlepších bikových kempov na Slovensku a si žiakom ZŠ, máme pre teba jedinečnú šancu!

 

Spoločnosť Danone spolu s ÚSMEV AKO DAR a rodinný portál www.kamsdetmi.sk ponúka skvelú možnosť zažiť deň plný zábavy na mieste, kde nezáleží na tom, či si cyklo profík, alebo začiatočník, športovo viac či menej zdatný.

 

ČO TREBA UROBIŤ

Jediné čo stačí spraviť, je napísať slohovú prácu /rozsah: max 2 strany/ na tému “Môj najkrajší zážitok na bicykli” a poslať nám ju na e-mailovú adresu info@kamsdetmi.sk od 18.10.2013 do 28.10.2013. Porota vyberie spolu 32 najlepších prác, ktoré následne ocení 1-dňovým výletom do už spomínaného CTM bikeparku Kálnica. 1-dňový kem sa bude konať 31.10.2013.

 

image

 

Bikeri tam budú rozdelení do 4 skupín podľa výkonnosti a veku. Každá skupina bude vedená vlastným certifikovaným inštruktorom, ktorý zúčastneným zároveň predá cenné rady a svoje skúsenosti. Predbežný harmonogram bike kempu zahŕňa okrem iného aj výuky jazdy na bicykli v teréne, samotné jazdenie, teoretické ale aj praktické časti, osvojenie si počiatočných zručností a napokon závody.

 

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

image


8:00-príchod do Nového Mesta nad Váhom

8:30-presun autobusom do CTM Bikeparku Kálnica

9.00-9:30 začiatok bikového kempu, teoretický úvod

9:30-10:30 dopoludňajšia výuka

10:30-11:00 prestávka, desiata, pitný režim

11:00-12:30 dopoludňajšie jazdenie

12:30-13:30 obedná prestávka

13:30-14:30 popoludňajšia výuka

14:30-15:00 prestávka, olovrant, pitný režim

15:00-16:30 popoludňajšie jazdenie s pretekom

16:30-17:00 ukončenie bikového kempu, vyhodnotenie

17:00-17:30 presun autobusom z CTM Bikeparku Kálnica

17:30-odchod z Nového Mesta nad Váhom

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM

začiatok kempu:

privítanie s podaním základných informácii o priebehu kempu, prezentácia a rozdelenie zúčastnených do skupín s pridelením identifikačných tabuliek a inštruktora

prez.,teor.úvod do dňa:

nástup bikerov v družstve, teoretický úvod do výuky dňa, kontrola technického materiálu na jazdenie

dopol. a popol.výuka:

60 minút teoretickej a praktickej skupinovej výuky jazdy na biku v teréne ( poloha na biku, brzdenie a zrýchľovanie,prejazd zákrutami, terénnymi nerovnosťami ) a osvojenie si počiatočných zručností.

dopol. a popol.jazdenie:

90 minút pokračovania výuky jazdením v skupine po bikeparku s individuálnym prístupom inštruktora na upevnenia a zautomatizovanie si získaných predchádzajúcich zručností.

ukončenie kempu:

vyhodnotenie pretekov, jednotlivých skupín a celého kempu

 

Viac informácií na info@kamsdemtmi.sk alebo +421 905 756 043.

 

 

Tak neváhajte, tvorte, píšte, posielajte a užite si deň plny zábavy aj vy!

 

Partneri:

 

Danone

Usmev ako dar

Kamsdetmi


Podobné články