StartLab projekt: More poznania

Thumbnail
Kategórie:

O projekte

Prvá časť knižky je o :

technologickom pokroku, ktorý nám má uľahčiť duševnú prácu. A potom o rovnováhe, ktorú musí človek nájsť: jednak vo vzťahu k sebe samému, iným a v neposlednom rade aj k prírode na ktorú posledné desaťročia pozabudol v dôsledku technického pokroku.

Druhá časť knižky je o:

neurovede, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou.

neuroplasticite mozgu, ktorá je o tom, že náš mozog sa mení v dôsledku kultúrnych aktivít a činností, ktoré vykonáva. Virtuálne prostredie nie je výnimkou. Dnes na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme aké zmeny sú v správaní človeka spojenými s užívaním online hier, pornografie, sociálnych sieti a smartfónov.

nadmernom užívaní internetu, ktoré spôsobuje človeku fyzické, psychické a sociálne problémy-kde sa nejedná len o čas strávený na počítači, ale aj o kvalitu užívania, ktorá nemusí byť patologická.

závislostiach od internetu, kde používanie spĺňa kritéria patológie a ktoré je mimo vôle jedinca túto patológiu zvládať.

 rizikách, ktoré prináša virtuálny svet: nedostatok sociálnych, komunikačných zručností, ťažkosti v rámci poznávania a získavania vzťahov u opačného pohlavia, ťažšie uplatnenie na pracovnom trhu…

O neurovedeckých poznatkoch

Od roku 2015 sa venujem téme nadmerného užívania internetu u detí a online závislostiam. Na spracovaní témy som pracovala 3 roky. Kvôli neurovedeckým poznatkom a literatúre som bola na stáži v Barcelone, Madride, Luxemburgu. Na prednáškach pre deti a mládež vnímam, že na Slovensku nemáme dostatok informácií o tejto problematike. Deti a mládež si jasne neuvedomujú, že prežívanie a správanie človeka vo virtuálnym svetom prináša svoje riziká a že jeho nadmerné používanie je škodlivé. Rozhodla som sa viacej o tom písať, aby deti aj dospelí téme a súvislostiam viacej rozumeli.

Prečo je internet škodlivý?

Neuroveda je veda, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou. Na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme priblížiť súvislosti v správaní a prežívaní človeka pri používaní online hier, sociálnych sieti, smartfónov, pornografie.

Keďže neurovedu na Slovensku nemáme (pretože je nákladná), je potrebné hľadať overené zdroje a odborníkov tam, kde sa robia neurovedecké a neurobiologické výskumy. Mne osobne učarovalo Španielsko vďaka svojej farebnosti a kreativite, ale hlavne pozitívnymi, vyrovnanými a usmievavými ľudmi. Tu zbieram zdroje, študujem literatúru v knižniciach. Odborné články prekladám a konzultujem s odborníkmi psychiatrie, neuropsychiatrie, neurovedy. Potom sa snažím spracovať materiál aj pre laickú verejnosť.

A čo o knižke povedali iní?

Knižka má 48 strán a je vo formáte A-5. Kvôli praktickému používaniu je v zošitovej väzbe. Jej názov hovorí o vlnách, ktoré sú na pohľad lákavé a zaujímavé. Ale morské vlny vedia byť aj nebezpečné. Ak človek vstúpi do virtuálneho sveta bez poznania rizík a nebezpečenstiev, ocitá sa ako na rozbúrenom mori. A morské vlny ho pohltia.

PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH (člen sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK, Vedúci útvaru kvality-PNPP Pezinok):
„Myslím, že pohľad na problematiku, ktorý sa ponúka je obohacujúci, zaujímavý, potrebný.Veľa ľudí určite ocení spôsob, ako na danú problematiku nazerať, ako problémy riešiť, kde začať a ako robiť prevenciu.“

Atapana (je známy český etnológ a venuje sa štúdií a poznávaniu indiánskeho kmeňa v Arizone už viac ako 40 rokov. Jeho skutočné meno je Mnislav Zelený, Atapana je v preklade List Zelenej palmy):
„Ahoj, tak je to taká rýchlo príručka pre deti o rôznych nebezpečiach a snaha naviesť ich na správnu cestu, čo je určite veľmi ťažké, pretože internet je veľké lákadlo a je hlavne pohodlné. Je dôležité, ako si zdôraznila existenciu pevnej rodiny. To je základ ľudstva, bez nej človek zahynie. A tak ako hovoria indiáni, budeme prírodu len vykorisťovať a znásilňovať pre naše bohatstvo, príde koniec, sucho a žiadne lesy a žiadna voda a peňazí sa nenajeme. Určite, dobre, snaž sa v tom pokračovať, je to veľmi dôležité a záslužné. Vďaka Atapana.“

Mgr. Aďa Kaluhová (ortodontistka a skvelá mamka Maja, ktorý úspešne tancuje spoločenské tance):
Dobre a jasne spracovaná veľmi aktuálna „denná“ téma, ktorá sa dotýka asi každého z nás a keďže som rodič a mám doma pubescenta, snažím sa mať pod kontrolou spomenutú tematiku..,ďakujeme za knižku, mladý Majko ju mal ako povinné čítanie 🙂, hneď ako k nám dorazila.“

Mgr. Miriam Krížová (sociálna pracovníčka):
„Autorka svojou publikáciou podľa mňa upozornila na vysoko aktuálnu a závažnú tému pre súčasnú spoločnosť, ktorej treba venovať väčšiu pozornosť.“

Na čo použijem finančné prostriedky

Od darcov získané finančné prostriedky použijem na tlač knižky „More Poznania…“, jej grafickú úpravu a propagáciu. Cesta StartLabu je pre mňa jednou z možných východísk k tomu, aby sa knižka dostala čo najviac k čitateľom: deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. Množstvo výtlačkov závisí od získanej finančnej podpory. Určite budem vďačná za každú podporu, finančnú čiastku.

Prvých 100 knižiek venujem aj s podpisom autorky. A pre tých, ktorí sa rozhodnú pre niečo iné, sú pripravené viaceré možnosti, ktoré vidíte na pravej časti strany. Výber je pestrý.
Knižku More Poznania vieme doručiť do konca novembra 2019.

— PROJEKT MÔŽETE PODPORIŤ TU —

Všetkým darcom a podporovateľom srdečne ďakujem!

Ak by ste chceli viac info o neurovede, tak jeden zaujímavý článok môžete prečítať TU.

Video:.O.z. Mladí ľudia a život

Obrázky: www.pixaby.com

Podobné články