Prečo hranie robí deti múdrejšími?

Thumbnail
Kategórie:

Hračky a hry nie sú iba zábavou, ale napomáhajú vývinu dieťaťa, rozvoju jeho inteligencie, sociálnych zručností či učeniu sa.

Z pozitívnych dôsledkov hry čerpá dieťa dokonca aj v dospelom veku.

Výskumy zistili, že nie je dôležité aby bola hračka drahá alebo nová. Jednoduché, lacné (ale kvalitné) hračky s možnosťou dotvorenia prvkov podľa predstáv dieťaťa sú úplne ideálne. Podporujú kreativitu a aktivitu dieťaťa.

Ktoré hračky sú pre dieťa ideálne a ktoré schopnosti rozvíjajú?

Kocky zlepšujú u detí motorické zručnosti a koncentráciu:kubix guličková dráha

Bábiky sú vhodnou pomôckou v rámci sociodrámy pri odžívaní pozitívnych a negatívnych emócií či nácviku záťažových situácií (napr. prvá návšteva u lekára, prvý deň v škole):

bábiky

Krabice podporujú fantáziu a kreativitu:

krabica

pyramída

A puzzle so zvieratkami alebo traktormi či lego matematické myslenie:

puzzle

puzzle

Dieťa sa môže hrať samostatne alebo aj s rovesníkmi či rodičmi. Pri hre s ostatnými sa učí spoločenským pravidlám a nacvičuje si riešenie rôznych spoločenských situácií. Či už sa hrá samostatne alebo s druhými, je dôležité aby hra udržala jeho pozornosť, čím sa u neho rozvíjajú schopnosti zodpovedajúce danému typu hry alebo hračky.

Podobné články