ZOO Bratislava pozýva na Svetový deň žiráf

13:00
Adresa ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Email zoo@zoobratislava.sk Telefón 0260102111 Web www.zoobratislava.sk

Svetový deň žiráf vznikol z iniciatívy Giraffe Conservation Foundation (GFC), ktorá upozorňuje, že počty divoko žijúcich žiráf klesajú. Za posledných 35 rokov ubudlo približne 30 % divoko žijúcej populácie žiráf. ZOO Bratislava si Svetový deň žiráf pripomenie vo štvrtok, 27. júna, o 13.00 h komentovaným kŕmením žiráf Rothschildových. V tento deň môžu návštevníci s výškou 2 m a viac, prísť do ZOO Bratislava bezplatne.

Žirafy sú úchvatné živočíchy. Podobne ako odtlačky prstov u ľudí, aj kresba na srsti je u každej žirafy jedinečná. Denne spia len niekoľko desiatok minút. Spomedzi cicavcov je to jeden z najkratších spánkov. Spia postojačky a vždy len na pár minút, aby sa mohli mať na pozore pred predátormi.

Na Slovensku je možné vidieť žirafy len v ZOO Bratislava, kde sa s ich chovom začalo v roku 1984 a to druhom žiráf sieťovaných (Giraffa reticulata). Chov žiráf v európskych zoologických záhradách je riadený koordinátorom, ktorý monitoruje všetky jedince, rozhoduje o ich umiestnení a párení, aby zabezpečil udržateľnosť populácie. Niektoré žirafy sú hybridné alebo nemajú známy pôvod, a preto koordinátor dohliada na genetickú rozmanitosť a udržateľnosť počtov jedincov, aby v prípade ohrozených druhov bolo možné v budúcnosti zvieratá vrátiť späť do prírody. V súčasnosti sa v ZOO Bratislava nachádzajú tri jedince žirafy Rothschildovej – samec a dve samice.

„Rande so žirafou“

Pre všetkých obdivovateľov žiráf ponúka ZOO Bratislava zážitkový program „Rande so žirafou, vhodný pre jednotlivcov, dvojice a aj rodiny. Ak poznáte niekoho, kto miluje žirafy, darujte mu možnosť stať sa na pol dňa ich chovateľom. Je to zážitok na celý život!

Zdroj: www.zoobratislava.sk