Výstava: Vianočne Z depozitára

Adresa Hlavné námestie 1, 823 11 Bratislava Vhodné Pre deti aj dospelých ;) Email mmba@bratislava.sk Telefón +421 259100 812 Web www.muzeumbratislava.sk

Aj keď nie sú trvalo vystavené verejnosti, dokážu zaujať, prekvapiť či vzbudiť zvedavosť rovnako ako ich „slávnejší“ kolegovia v expozíciách. Zbierkové predmety uložené v depozitároch múzeí tvoria základný stavebný kameň ich činnosti a vo fonde Múzea mesta Bratislavy ich nájdete viac ako 120-tisíc.

Elektrické svetielka na vianočný stromček z produkcie podniku Zlatokov Trenčín, závod Piešťany 

História elektrického osvetlenia vianočných stromčekov sa začala nápadom Thomasa A. Edisona použiť reťaz elektrických svetielok na výzdobu ulice na Vianoce v roku 1880. O dva roky neskôr jeho priateľ Edward H. Johnson týmto spôsobom vyzdobil svoj vianočný stromček. O zdokonalenie a rozšírenie elektrického osvetlenia sa zaslúžil Albert V. Sadacca, v roku 1917 v rodinnej firme začali ponúkať pestrofarebné svetielka určené pre domácnosti. Začiatkom 20. storočia sa elektrické sviečky stali súčasťou bežnej ponuky obchodov. Vzhľadom na vysoké ceny však ešte niekoľko desaťročí boli dostupné len vyšším spoločenským triedam.

Postupne vznikali nielen v USA, ale aj v Európe viaceré firmy zamerané na produkciu tohto druhu osvetlenia a od 60. rokov 20. storočia sa už elektrické vianočné svetlá stali klasickou súčasťou vianočného stromčeka.

V rámci Československa sa prvé elektrické osvetlenie začalo vyrábať po druhej svetovej v Piešťanoch. Známe sú ikonické svetielka, ktoré vyrábala firma s označením Heliand Ľudovít Schlenc Továreň na osvetľovacie telesá. V roku 1957 firmu poštátnili, no tento typ svetielok ešte niekoľko rokov vyrábali pod novou značkou Zlatokov Trenčín, závod Piešťany. Podnik sa stal monopolným výrobcom s postupne sa rozširujúcim sortimentom svetielok rôzneho tvaru. Nástupom lacného tovaru z Číny firma po roku 2000 s výrobou skončila.

V mnohých domácnostiach ešte aj dnes nájdeme tieto kultové výrobky, ktoré nostalgicky pripomínajú čaro Vianoc pod vysvieteným stromčekom v druhej polovici 20. storočia.

Kurátorka: Mgr. Marta Janovíčková

Zdroj: www.muzeumbratislava.sk