Rímske hry sú späť

Adresa Gerulatská 67/1, 851 10 Rusovce Email gerulata@centrum.sk Telefón 02/628 593 32 Web www.visitbratislava.com

V exteriéroch antického náleziska budete môcť opäť stretnúť rímskych legionárov a hrdé Rimanky, a tiež spoznať život, zvyklosti a tradície Rimanov, ktorí žili 400 rokov aj na Slovensku.

Znova vás uvítajú oživení obyvatelia a legionári z antickej Gerulaty, ktorí vám prostredníctvom príbehov priblížia históriu, rôzne fakty z obdobia mocného rímskeho impéria, ale tiež zaujímavosti zo života v jednotlivých častiach Gerulaty, ktorá sa rozkladala pod takmer celou súčasnou zástavbou Rusoviec.

Rodinná zábava so súťažami a programom legionárov a gladiátorov sľubuje získavanie nových vedomostí, potešenie aj zážitok a dá tiež doslova pričuchnúť k ingredienciám tradične používaným v rímskej kuchyni. Zažijete sprievod z Gerulaty do Rusovského parku, cvičenie legionárov či antické tance.

Ešte pred samotnými Rímskymi dňami sa od 7. do 10. septembra bude konať 4-dňový vzdelávací a zážitkový tábor pre desať a jedenásťročné deti, ktoré sa na hodinách dejepisu učili o dejinách staroveku, konkrétne o starovekej Rímskej ríši. Spoločne sa účastníkmi tohto kultúrno-vzdelávacieho cezhraničného tábora stanú deti z Rusovciec, z rakúskeho Petronell-Carnuntumu a družobného českého kráľovského mesta Velvary. Nejedná sa len o tábor pre uzavretú skupinu 45 detí, pretože jeho záverom bude dobový sprievod pre širokú verejnosť.

V sobotu 10. septembra vás potom už čaká jubilejný XXV. ročník Rímskych hier v parku kaštieľa v Rusovciach, kde vyrastie replika rímskeho mestečka. Počas nich spoznáte jednotlivé oblasti života a myslenie ľudí v starovekom Ríme. Vďaka nim uvidíte starých Rimanov nielen ako bojovný národ, ale aj ako kultúrnych ľudí zaoberajúcich sa umením, filozofiou a známych jedinečnou kultúrou stravovania či obliekania.

Tešiť sa môžete na bohatý zážitkový kultúrny program so súťažami pre rodiny, vystúpia tu legionári a gladiátori a prostredníctvom zážitkového a poznávacieho súťaženia odkryjete aj nové poznatky zo života obyvateľstva a legionárov z antickej Gerulaty. Súčasťou programu bude aj sprievod Tovarišstva starých bojových umení a remesiel Tostabur, ktorý bude prechádzať cez Maďarskú ulicu k Múzeu Gerulata. Predstaví sa v ňom viac ako sto účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska a Nemecka, vrátane koní, bojových vozov, vozatajov, hudobníkov a moderátora.

V tento deň pre vašimi zrakmi ožijú hrdinské báje antického Ríma, gladiátorské súboje na život a na smrť, umenie vozatajstva starého Ríma, hlavný program so všetkými účinkujúcimi a jazdcami o vzbure otrokov či koncert dobovej hudby.

Okrem toho nájdete v Rusovciach aj dobový tábor rímskych vojakov a civilného obyvateľstva s remeselníkmi a rímskou kuchyňou, dobový tábor barbarov znázorňujúci dobový život i dobový sarmatský tábor.

Na zábavno-vzdelávacích stanoviskách si budete môcť skúsiť zameriavanie mosta cez údolie, pravouhlé vytýčenie táborových uličiek, streľbu z makety katapultu na miniatúrne opevnenie, zamerať a vystreliť na terč z rímskeho „samostrielu“, skúsiť obliekanie tógy, ale tiež overiť denné povinnosti legionára, jeho výzbroj a výstroj, a najmä koľko toho musel niesť pri dennom pochode.

Uvidíte aj ukážky výcviku a vypočujete si rímsku literatúru a poéziu, ale aj rímske múdrosti v krátkych textoch a anekdotách či prednášku šermiarskeho majstra. Haruspici, auguri a druidi vás zasvätia do tajov antickej mystiky prostredníctvom keltských a rímskych horoskopov a veštenia, ale aj keltského zdravotného telocviku v praxi.

V nedeľu 11. septembra sa bude konať medzinárodná konferencia pod názvom „Rimania a antický svet v 21. storočí“ s účasťou zahraničných odborníkov z Maďarska, Švajčiarska, Nemecka, Talianska, Srbska, Chorvátska, Rakúska a Slovinska. Pozvaní prednášatelia sú zástupcami takých významných kultúrnych inštitúcií, ako sú Aquincumi Múzeum és Régészeti Park pri Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, Museum Augusta Raurica vo Švajčiarsku, Römerkastell Saalburg v Nemecku, Museo archeologico nazionale Aquileia v Taliansku, Rímske mesto Viminacium v Srbsku, archeologický park Andautonia pri Chorvátskom archeologickom múzeu v Zagrebe, archeologický park Aguntum v Rakúsku a archeologický park Emona v Ljubljane. Konferencia sa zameriava na zástupcov verejnej a štátnej správy, ktorých sa téma rímskeho kultúrneho dedičstva a jej potenciálu z hľadiska cestovného ruchu týka.

Príďte sa do bratislavských Rusoviec preniesť do slávnych čias Rímskej ríše a spravte si druhú septembrovú sobotu radosť návratom do antiky.

Zdroj: www.visitbratislava.com

Fotogaléria