Letná čitáreň v Devínskej Novej Vsi

Adresa Nádvorie mestskej knižnice, Istrijská 6, Bratislava Email kniznica@istracentrum.sk Telefón + 421 2 64 77 51 90 Web www.istracentrum.sk

Zdroj: www.istracentrum.sk