Dance come back 2

10:00
Adresa Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava - Ružinov Email skola@elledanse.sk Telefón +421 907 895 131 Web elledanse.sk

V tomto roku oslávi Tanečná  škola Elledanse už 15 rokov svojho pôsobenia a toto výročie  si pripomenie tancom a divadlom v projekte DANCE COME BACK 2 Tento názov je priamym odkazom na DANCE COME BACK 1, ktorý bol vôbec prvou premiérou Elledanse, hneď v prvom roku jeho vzniku – 2007. Divadlo a škola Elledanse počas svojej existencie pritiahli pozornosť laickej i odbornej verejnosti so záujmom o tanec a divadlo a na dlhé obdobie sa stali jedinou stálou platformou súčasného tanca. DANCE COME BACK 2 má ambíciu ponúknuť umeleckú reflexiu pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Aktívnymi účastníkmi budú aj deti a mládež tanečnej školy, nakoľko výchova a tvorba pre deti a mládež je neodmysliteľnou súčasťou filozofie Elledanse. Nadšenci tanca budú mať cez prestávku nevšednú možnosť zapojiť sa aktívne do Improjamu za doprovodu skvelých hudobníkov. Ako povedala Šárka Ondrišová, riaditeľka Tanečnej školy Elledanse: „Spoločným vystúpením na divadelných doskách  sprostredkujeme ostrieľaným umelcom, mladým tanečníkom, ako aj samotným divákom radostný a obohacujúci zážitok.

 

 

Projekt DANCE COME BACK2 bude mať premiéru v nedeľu 25.9. 2022 o 10,00 hod. v Radošinskom naivnom divadle, v Bratislave a reprízy o 15,00 hod. a 19,00 hod. v ten istý deň. 

Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tanečnej školy  a divadla Elledanse je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave.

Tanečná škola a divadlo Elledanse pretvorilo počas svojej existencie historický priestor bývalého bratislavského bitúnku na multižánrový, kultúrny a komunitný priestor s kaviarňou, piatimi tanečnými sálami a variabilným divadelným priestorom. Od svojho vzniku uviedlo divadlo 22 premiér a zrealizovalo takmer 900 kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 25 000 divákov. Mnohé  z predstavení boli ocenené – napr. viacnásobné DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atď. Okrem spomenutých  premiér pôvodných autorských tanečných a pohybových projektov sa tu realizovali aj mnohé iné aktivity. Elledanse umožňovala mladým, začínajúcim umelcom prezentovať svoje diela. Divadlo bolo dlhý čas domovským priestorom Prešporského divadla, divadla PAT Slávy Daubnerovej. Divadlo Elledanse  bolo spoluorganizátorom niekoľkých ročníkov festivalu Bratislava v pohybe, Nu dance fest, Fusion a ďalších podujatí. Veľká pozornosť  sa  vždy venovala práci s mladou generáciou pri rozvoji ich pohybového talentu a smerovania. Vďaka spolupráci s Baletom SND vznikol projekt pondelky súčasného tanca a ďalšie zaujímavé spoločné aktivity. 

Divadlo Elledanse sa prezentovalo aj na viacerých divadelných festivaloch v zahraničí a bolo spoluorganizátorom výnimočných hosťovaní zahraničných súborov na Slovensku.

Dielo DANCE COME BACK 2 je reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Počas projektu opäť ožijú predstavenia ako Silent Snow, Jablko, Quadrans, Pocta kravám, Bubliny v betóne, alebo krásne hudobno – tanečné rozprávky pre deti i dospelých Malý princ či Príbeh z lesa. V spomínaných dielach si zatancovali hviezdy ako Zuzana Šebová Kubovčíková, Laco Cmorej, Viktor Horian, Csongor Kasai, Judit Bárdoš,Martin Klinčúch, Gabika Marcinková a mnohí ďalší. 

Vychovávať nového diváka je v súčasnej virtuálnej dobe veľmi ťažké. Deti i dospelí sú náročným divákom, no my sa chceme aj touto formou pokúsiť o znovunájdenie ich kreatívnej duše, priviesť ich aj prostredníctvom divadla k pravým hodnotám, nasmerovať ich opäť do hľadísk našich divadiel a koncertných sál“, dodala Šárka Ondrišová, spoluautorka projektu Dance come back 2. 

Pozvané osobnosti : Rado Piovarči, Miška Králiková, Matúš Szegho, Michal Heriban, Katka Brestovanská, Ema Gajdošová, Kristínka Bendíková, Šárka Ondrišová, Emil Leeger, Csongor Kassai, Viktor Horján a mnohí ďalší.

Vznik diela podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj vo forme individuálnej dotácie. Sponzorsky dielo podporia Nadácia SPP. Mediálnymi partnermi podujatia sú : Rádio Regina as Ružinovská TV.

Zdroj: elledanse.sk

Fotogaléria