Adventné tvorenie v CVČ KAMaRÁD

14:00
Adresa Kultúrny dom Kúty, Radlinského námestie 981, 908 01 Kúty

Kúcanské Potvorky a CVČ KAMaRÁD vás pozývajú na adventné tvorenie

Zdroj: www.facebook.com