Zlatomoravecké utorky – jarný cyklus prednášok

17:00
17:00
Adresa Múzeum v Zlatých Moravciach,, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce Cena 3,-EUR Email info@muzeumnitra.sk Telefón +421 37 651 00 00 Web www.muzeumnitra.sk

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou históriou, ale aj širšiemu regiónu. Partnerom podujatia je Nitriansky samosprávny kraj.

Hornouhorská šľachta na cestách v Oriente

Prednášajúci: Mgr. Jozef Hudec, PhD.
Termín: 9. apríla 2024 o 17.00 hod.

Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Cestovanie patrilo oddávna k životnému štýlu nobility. Gavalierska cesta do zahraničia bývala akousi pečaťou, ktorá potvrdzovala ukončenie vzdelávania mladých šľachticov. Egyptomániu – záujem o kultúru a pamiatky starovekého Egypta – charakteristickú pre začiatok 19. storočia, vystriedali neskôr prozaickejšie dôvody ciest do Egypta či cez Egypt. Niekto sa šiel liečiť, iný si užíval egyptské podnebie počas európskej zimy, ďalší bol patrónom maliara, fotografoval, lovil či hľadal ekonomické inšpirácie. Cestovné spoločenstvá – predchodcovia cestovných kancelárií – boli pozoruhodným fenoménom 19. storočia, spojeným s rozvojom železničnej a námornej lodnej dopravy. Inak sa cestovalo pred spustením lodných liniek Rakúskeho Lloydu, inak pred postavením železnice z Alexandrie do Káhiry a inak pred otvorením Suezského prieplavu. Po splavnení Suezskej šije už stratili návštevy Egypta aj u nás príchuť výhradného adrenalínového dobrodružstva šľachty.
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

 

Šľachtic v službách Cirkvi – kardinál Migazzi

Prednášajúci: Marián Tomajko
Termín: 23. apríla 2024
 o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach
, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce
Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Topoľčianske panstvo v ére Habsburgovcov (1890 – 1918)

Prednášajúca: Mgr. Zuzana Babiaková
Termín: 7. mája 2024
 o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Prednáška pod názvom Topoľčianske panstvo v ére Habsburgovcov približuje život a pôsobenie arcivojvodu Jozefa Augusta von Habsburga a jeho rodiny v Topoľčiankach v období rokov 1890 – 1918. V rámci prednášky si priblížime niečo málo z histórie obce, okolnosti, za ktorých sa topoľčianske panstvo dostalo do vlastníctva rodu Habsburgovcov, ako aj životné osudy rodiny a jej vplyv na rozvoj a život v samotnej obci. Prednáška v krátkosti opisuje aj tému 1. svetovej vojny a udalosti nasledujúce bezprostredne po nej, ktoré ovplyvnili život topoľčianskych Habsburgovcov. Pre tých, ktorých táto téma zaujme, sa o živote topoľčianskych Habsburgovcov v období prvej svetovej vojny môžu dozvedieť viac v nadväzujúcej prednáške s názvom „Drahá Augusta …“.
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

„Drahá Augusta…“alebo 1. svetová vojna v živote princa Georga a arcivojvodkyne Augusty

Prednášajúca: Mgr. Zuzana Babiaková
Termín: 21. mája 2024
 o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Prednáška pod názvom „Drahá Augusta…“ sa zameriava na životné osudy bavorského princa Georga a jeho sestry arcivojvodkyne Augusty, ktorej rodina vlastnila topoľčianske panstvo v rokoch 1890 – 1918. Prednáška sa zameriava hlavne na život oboch súrodencov v čase 1. svetovej vojny, pričom vychádza zo spomienok a listov princa Georga, ktoré posielal z frontu svojej sestre Auguste. Hoci sa hlavná téma prednášky zaoberá 1. svetovou vojnou v živote cisárových vnúčat, nevynecháva ani ich životné osudy pred a po tejto prelomovej udalosti.
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Šľachtické rody v Beladiciach

Prednášajúci: PhDr. Mário Žáčik
Termín: 4. júna 2024
 o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Život  šľachty na hrade Hrušov na základe archeologických nálezov

Prednášajúca: Mgr. et. Mgr. Stanislava Blahová
Termín: 18. júna 2024
 o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Vstupné: 3,00 €/os.; seniori nad 70 rokov vstup voľný, ZŤP vstup zľavnený 2,00 €/os.

Hrady, či už v rozprávkach, básňach, románoch alebo filmoch, vyvolávajú u mnohých z nás romantické predstavy. Týčia sa nad krajinou celé stáročia a vo svojich útrobách skrývajú dávno zabudnuté poklady. Tým najcennejším pokladom sú však informácie v podobe archeologických artefaktov, ktoré dokážu prerozprávať príbeh daného hradu. Aký príbeh nám prerozpráva novoobjavená materiálna kultúra hradu Hrušov? Bude to príbeh o ľuďoch, ktorí v priebehu stáročí žili v jeho palácoch? Bude to príbeh o každodennom živote jeho obyvateľov od obyčajného vojaka až po panovníka hradu? Jedným slovom, necháme rozprávať jednotlivé archeologické artefakty a budeme prekvapení, čo všetko nám dokážu prezradiť. Prednáška vás za ich pomoci prevedie hradom Hrušov, kde zistíte, napríklad, kto používal ušnú lyžičku a na aký účel slúžila, prečo hradná posádka strácala denáre a v ktorej miestnosti si hradná pani uchovávala svoje šperky.
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Zdroj: www.muzeumnitra.sk