Úvod do fraktálnej kresby

16:30
Adresa Galaktická 2397/1A, 040 12 Košice - Nad jazerom Email lucia.hruba@k13.sk Telefón +421 908 965 273 Web vymenniky.sk
Počuli ste o kresbe, ktorá sa kreslí so zatvorenými očami? Nie? Nevadí!
Fraktálna kresba /fraktál – častica/ je energetickou kresbou. Jej sila vibrácií preniká do vašich myšlienok, pocitov i celého tela. Je vhodná pre každého, kto vie používať pero a farbičku.
Príďte do Výmenníka Važecká v Košiciach a dozviete sa:
– čo je fraktálna kresba
– ako sa kreslí
– čo potrebujeme na kreslenie fraktálnej kresby
– čo nám fraktálna kresba prináša
– prečo je dobré kresliť fraktálnu kresbu
– pre koho je určená fraktálna kresba a iné
Čaká na Vás kreatívne tvorenie a Vy sa ponoríte do prítomného stavu, relaxujete, odbúravate stres a nervozitu … Práca s farbičkami vám prinesie do života pozitívnu zmenu.
Kde: Výmenník Važecká, Košice
Termíny: 24.1.2024 od 16:30
Cena: 15eur/osoba /v cene sú zahrnuté i pomôcky na kurz/
Rezervácia je nutná na jbakicova@gmail.com alebo 0917 569 238
Kontakt:

Lucia Hrubá / kultúrny mediátor Výmenníka Važecká

+421 908 965 273 / lucia.hruba@k13.sk

„Na tomto podujatí sú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom následnej prezentácie a propagácie činnosti príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá. Vstupom na podujatie súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov počas doby existencie K 13 – Košické kultúrne centrá. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle K 13 – Košické kultúrne centrá: www.k13.sk

Zdroj: vymenniky.sk