Noc výskumníkov v kníhkupectve Artforum

16:00 – 18:00
Adresa Artforum v Žiline, Mariánske námestie 11, 01001 Žilina Email zilina@artforum.sk Telefón 041/564 03 73 Web www.facebook.com
Názov prednášky: Keď malý chrobák zohráva veľkú úlohu
Čas: 16.00
Prednášajúci: študenti UKF v Nitre, Nikola Hreusová, Veronika Klimentová, Martin Urban
Profil: Študenti 1.ročníka 2.stupňa Univerzity Konštantína filozofa v Nitre odboru biológia. Počas 1. stupňa štúdia sa zamerali na výskum biodiverzity a jej ochrany na poľnohospodárskych pôdach na Slovensku. Keďže, každý z nás ľudí chce konzumovať domáce a zdravé produkty, zamerali sa na dôležitosť ochrany našich poľnohospodárskych plôch, s ktorými súvisí aj ochrana živočíchov v týchto systémoch. Na prvý pohľad nevyzerá, že by menšie organizmy ako hmyz boli dôležité. Prednášajúci Vám však ukážu, že i najmenší organizmus má na tejto planéte svoje miesto a funkciu.
Obsah prednášky: Ich práca poukazuje na dôležitosť ochrany poľnohospodárskych polí a tiež ochranu organizmov v nej žijúcich. Predstavia Vám ekologické riešenia zaobchádzania s pôdou, tiež poukážu na jej pozitívne ale aj negatívne dôsledky pre planétu. Rozoberieme si aké sú dôležité menšie organizmy (hmyz) a predstavíme ich stavbu tela a podmienky pre život.
Názov prednášky: Udržateľná cesta k obnoviteľnej energetike na Slovensku
Čas: 17.00
Prednášajúci: Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Profil: Nadšenec rozumného využitia obnoviteľných zdrojov energie. Stál pri zrode Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Venuje sa OZE a elektromobilite profesne, na akademickej pôde a prevádzkuje energetický web: energiaweb.sk
Obsah prednášky: Prednáška o tom, či je Slovensko schopné mať nízko uhlíkovú energetiku. A ak áno za akých podmienok a kedy.
Názov prednášky: Špecificita a senzitivita testov
Čas: 18.00
Prednášajúci: Viera Glevitzká
SEZAM – Seminár Zaujímavej Matematiky
Profil: Žiačka strednej školy maturitného ročníka, ktorá sa aktívne zaujíma o matematiku, zúčastňuje sa matematických olympiád a reprezentovala Slovensko v súťaži EGMO. Taktiež pomáha s organizáciou korešpondenčného seminára SEZAM pre základoškolákov, čo zahŕňa aj prednášanie rôznych tematík z matematiky na sústredeniach.
Obsah prednášky: Počas nedávnej pandémie sme často počúvali slová ako špecificita a senzitivita, ale čo tieto slová vlastne znamenajú? Na tejto prednáške, by som Vám tieto pojmy rada priblížila a taktiež vysvetlila, čo nám hovoria o výsledku, resp. správnosti výsledku testu. Tento princíp sa uplatňuje aj pri ostatných testoch podobného typu a toto je iba jeden z mnohých príkladov, ktoré dokazujú, že sa matematika nachádza všade okolo nás, aj keď to možno toľko nevnímame.

Zdroj: www.facebook.com