Kurz Montessori pedagóg ZŠ

Adresa Homolova 2162/6, 841 02 Bratislava Cena 140 Email info@monteplus.sk Telefón 0908 184 881 Web www.monteplus.sk

Milí rodičia/učitelia,

ak by ste mali chuť viac vedieť, akým spôsobom sa deti učia na Montessori škole, srdečne Vás pozývame na Úvodný modul o Montessori pedagogike, so zameraním na ZŠ, vek 6 – 12 rokov, ktorý poriada občianske združenie MONTE PLUS – Montessori vzdelávacie centrum a poskytovateľ inovačného vzdelávania.

Úvodný modul je vhodný pre:
(budúcich) pedagogických či odborných zamestnancov, klasických či Montessori ZŠ;
pracovníkov CPPaP;
pracovníkov a študentov pedagogických fakúlt;
rodičov, ktorí chcú spoznať Montessori metódu výchovy a vzdelávania;
každého, kto je zvedavý/á a chce sa naučiť niečo nové o prístupe k výchove a vzdelávaniu

 

Úvodný modul je vhodný aj pre tých, ktorí nechcú/ešte nevedia, či chcú ďalej študovať Montessori pedagogiku do hĺbky, ale chcú spoznať základnú podstatu, krásu a komplexnosť metódy Montessori.
Počas 6 stretnutí prejdeme spoločne cestu prirodzeného vývinu a zistíme, čo je v ktorom veku dôležité nezanedbať a čo je potrebné podporiť. Zahĺbime sa najmä do veku žiakov základnej školy a spoznáme, prečo a ako prvých šesť ročníkov Montessori ZŠ ponúka žiakom možnosť získať kvalitný vedomostný aj osobnostný základ pre celý ďalší život.

 

Forma úvodného modulu: ONLINE – 6 stretnutí/18 vzdelávacích hodín
Cena: 140 EUR
Čas každého stretnutia: 16:45 – 18:15 – 30 min. prestávka – 18:45 – 20:15

Témy:
20. 9. 2023
– Čo vieme o Montessori?
– Prirodzený vývin človeka od narodenia po dospelosť.
05. 10. 2023
– Pripravené prostredie a pripravený dospelý v jednotlivých vývinových obdobiach.
– Umožnenie naplnenia potrieb vývinu cez pripravené prostredie.
12. 10. 2023
– Základné ľudské potreby, Ľudské tendencie.
– Mierová výchova, Kozmická výchova.
19. 10. 2023
– Vývinová práca.
– Základné princípy práce v Montessori triede ZŠ.
26. 10. 2023
– Vývinový materiál, kľúčový materiál.
– Vzdelávacie oblasti Kozmickej výchovy.
02. 11. 2023
– Veľké a malé príbehy v Montessori pedagogike.
– Prezentácie študentov

Prihlasovanie a bližšie informácie: info@monteplus.sk
MONTE PLUS – Montessori vzdelávacie centrum a poskytovateľ inovačného vzdelávania

www.monteplus.sk

FB: https://www.facebook.com/MontePLUSvzdelavanie

Tešíme sa na Vás:-)