Krúžok mladých astronómov 2023/2024

15:00
15:00
Adresa SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava Vhodné od 10 rokov Email katarina.mastenova@snm.sk Web www.snm.sk

Aj počas školského roka 2023 / 2024  sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy – zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Prihlásiť do krúžku sa možno e-mailom na  katarina.mastenova@snm.sk

Stretnutia krúžku sú každý štvrtok o 15:00 hod. v Objavovni SNM – PM (Vajanského nábr.; 3.posch.) Krúžok je bezplatný.

Na krúžku sa členovia zoznámia so základnými poznatkami o objektoch a javoch oblohy, pozorovacou technikou ako aj spôsobmi použitia techniky a metódami pozorovaní jednotlivých astronomických úkazov. Na krúžkoch členovia získajú teoretické znalosti ako aj praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie.

Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

Zdroj: www.snm.sk