ExpEdícia – Biológia 5.ročník – 4/2024 – Bratislava

09:00-16:45
Adresa Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Email indicia@indicia.sk Telefón 0948 895 170 Web www.facebook.com

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj pomáha viesť deti k hĺbkovému porozumeniu prírodovedných javov, rozvíjať u nich spôsobilosti vedeckej práce a vedeckého myslenia potrebné pre bežný život.

Školenie k vyučovaniu prírodných vied pre 5. ročník ZŠ so zameraním na empirické spoznávanie sveta prírody z pohľadu biológie sa bude konať 5. apríla 2024 v Bratislave.

Zdroj: www.facebook.com