Z rozprávky do rozprávky

Adresa Tekovské múzeum v Leviciach Sv. Michala 2431/40, 934 69 Levice Cena 2,- € Email info@muzeumlevice.sk Telefón +421 (0)36 6312 112 Web www.muzeumlevice.sk

Tekovské múzeum v Leviciach a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Vás srdečne pozývajú na výstavu bábok a divadelných kulís s názvom
„Z rozprávky do rozprávky“.

Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách je od roku 2016 zapísané na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predstavuje tradičný kultúrny prvok, ktorý v sebe spája dramatické, inscenačné, interpretačné, výtvarné i hudobné umenie. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej divadelnej a literárnej tradície. Samotné bábky a divadelné kulisy predstavujú jedinečné umelecké dielka a remeselnú zručnosť ich tvorcov. Divadlo vyjadruje rôzne uhly pohľadu na svet, nakoľko sa zameriava na detského diváka, aj na výchovu v duchu morálnych hodnôt.

Výstavu si budú môcť návštevníci múzea pozrieť od 8. novembra 2022 do 26. marca 2023.

Kurátorka výstavy: Mgr. Nikola Mihálová

Zdroj: www.muzeumlevice.sk

Fotogaléria

Videogaléria