Výstava Jarmoky sveta – Štefan Kocka

Adresa SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek , Hrad Modrý Kameň , Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň Email hradmodrykamen@snm.sk Telefón 0472454100 Web www.snm.sk

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Vás pozýva na výstavu „JARMOKY SVETA“, ktorá je pre verejnosť sprístupnená
od 19. júna do 30. augusta 2024 vo výstavných priestoroch múzea v barokovej sále na hrade
Modrý Kameň.

Mgr. Art. Štefan Kocka (3. 1. 1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel
na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. V súčasnosti
spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí.
Štefan Kocka sa zúčastňuje mnohých realizácii v oblasti reštaurátorstva, neustále sa
vzdeláva, cestuje po svete, spoznáva cudzie kultúry a na plátno prenáša svoje skúsenosti.
Výstava „Jarmoky sveta“ predstavuje trhy, tržnice a jarmoky, ktoré počas svojich putovaní
navštívil. Použitím rozličných výtvarných techník znázorňuje trhy z rôznych svetadielov
a krajín. Autor diel zachytáva jedinečnú atmosféru a zvyky svetových jarmokov, ktoré
podliehajú dlhodobej miestnej tradícii. Návštevou výstavy „Jarmoky sveta“ získate jedinečný
pohľad na jarmoky a trhy v Peru, Keni, Kazachstane, Tunisku, Iráne, Taliansku, ale aj
na Slovensku. Umeleckého znázornenia sa dočkal vychýrený Radvanský jarmok v Banskej
Bystrici, ale aj menej známe jarmoky z Heľpy, či Brusna

Zdroj: www.snm.sk