Výstava diel Ľudovíta Felda

Adresa Východoslovenské múzeum , Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice Email info@vsmuzeum.sk Telefón 0556220309 Web www.vsmuzeum.sk

Pred 120 rokmi sa v Košiciach narodila legenda maliarskeho plátna, významný predstaviteľ košickej moderny, Ľudovít Feld. Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si pri tejto príležitosti pripomína jeho neobyčajné dielo a pohnutý život prostredníctvom obsiahlej výstavy Lajči Báči (Ľudovít Feld 1904 – 1991). Vernisáž výstavy sa uskutoční 19. marca o 17:00 v Historickej účelovej budove VSM a o sprievodné slovo sa postará kurátor Miro Procházka.

Feld mal k Východoslovenskému múzeu osobitý vzťah. Vystavoval v ňom počas svojho života viackrát. Mnohé Feldove diela sú súčasťou múzejného depozitára a VSM ich po rokoch opäť sprístupní. „Záujemcovia si budú môcť pozrieť akvarely, tušové maľby, perokresby či olejomaľby, zachytávajúce vidiecke i mestské prostredie, vrátane košických zátiší, zobrazených v premenách času. Medzi vystavenými exponátmi nebudú chýbať umelcove autoportréty či portrét jeho otca. Diela tiež dokumentujú každodennú prácu remeselníkov, poetickosť prírody, no prinášajú aj ťaživé svedectvá z koncentračného tábora, v ktorom Feldov talent odhalil a zneužil pod hrozbou trestu smrti sám Mengele,“ doplnil riaditeľ VSM, Dominik Béreš.

Múzeum ponúkne návštevníkom zriedkavú možnosť obzrieť si veľkú časť autorovej tvorby na jednom mieste a odprezentuje takmer 200 Feldových diel umiestnených v zbierkach po celom Slovensku. „Dbali sme na to, aby bol ponúknutý prierez majstrovou tvorbou skutočne obsažný a rozmanitý. Exponáty, ktoré uchováva VSM, sme preto doplnili o diela zapožičané od viacerých kultúrnych inštitúcií a súkromných vlastníkov. Zorganizovanie takejto výstavy chcelo mnoho úsilia a času, no výsledok zaiste uspokojí aj toho najnáročnejšieho diváka,“ doplnil Béreš.

Záujemcovia si budú môcť pozrieť Feldovo výtvarné dedičstvo od 19. marca do 30. júna a zaspomínať si tak na tvorbu a osobnosť umelca, ktorý patril k najvýraznejším reprezentantom  slovenskej výtvarnej scény (nielen) v období moderny.

 

Zdroj: www.vsmuzeum.sk