Pred zrkadlom

10:00
10:00
Adresa Galéria Ľudovíta Fullu Makovického 1 , 034 01 Ružomberok Cena 1,70 € Telefón +421 44 432 48 67 Web www.sng.sk

Výstava Pred zrkadlom predstavuje päť výtvarných umelkýň a dizajnérok, autoriek z rôznych oblastí aplikovaného umenia a dizajnu, ktoré svojimi prácami participujú na spoločnej inštalácii.
Jana Vaterková, Kristína Ligačová, Ester Turečková, Laura Morovská a Jana Budaiová, generácia nedávnych absolventiek alebo ešte študentiek vysokých umeleckých škôl, kreovali výstavu ako prostredie, ktorého jadrom je kolekcia autorských úžitkových a dizajnových artefaktov s dôrazom na originálnosť prevedenia a kvalitu umelecko-remeselnej práce.

Spoločný autorský prístup je v pokuse o nájdenie ideálneho spôsobu prezentovania týchto objektov. Nejde teda len o vystavenie jednotlivých artefaktov, ale aj o ich výber, kombináciu a usporiadanie tak, aby tvorili harmonický celok.

Výstavu, ako súčasť inštalácie, dopĺňa vizuál, pracujúci so samotnými objektmi spôsobom, aby čo najviac vynikli ich kvality, pričom vizuálna fotografia a produktové fotenie prepájajú kontext priestoru a  kvalitu architektúry s charakterom diel. Výsledná inštalácia, vytvorenie vyváženého, ale aj graciózneho a elegantného prostredia, ktoré má navodiť atmosféru výnimočnosti, sa tak stáva spoločným umeleckým dielom, v ktorom autorky okrem vlastných diel využívajú aj práce prizvaných hostí – Emila Taschku a Konsepti.

Inštalácia svojou filozofiou odkazuje k tradícii Bauhausu a jej realizácia v susedstve súkromných priestorov Ľudovíta Fullu, umelca, pôsobiaceho v 30. rokoch minulého storočia v Bratislave na ŠUR, ktorej vznik bol inšpirovaný práve Bauhausom, je len logickou voľbou. Zároveň tak výstava dáva do kontrastu predstavu o súčasnom (ženskom, umeleckom) koncipovaní interiéru s (mužským) interiérom tohto umelca, pričom jej názov je inšpirovaný jedným jeho dielom. Okrem toho, že predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov a dizajnérov a trendy v súčasnom aplikovanom umení a dizajne, vypovedá aj schopnosti a význame vzájomných spoluprác.

Zuzana Gažíková, kurátorka výstavy

Projekt v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

———–

Jana Vaterková (1996)

V tomto roku ukončila magisterské štúdium na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra textilnej tvorby. Počas školy absolvovala študijný pobyt v Poľsku u renomovaného textilného výtvarníka prof. Włodzimierza Cygana. Už počas štúdia začala budovať svoju osobnú značku. Vytvorila niekoľko autorských textílií na do konkrétnych interiérov a  realizovala autorské dizajny odevov na objednávku. Podieľala sa na mnohých výstavách a editoriáloch. Stala sa finalistkou Národnej ceny za dizajn 2021 a získala druhé miesto v súťaži Fresh Fashion Contest powered by Tatra banka.

Pre tvorbu Jany Vaterkovej je príznačná geometria, línia, práca s  rôznymi odtieňmi jednej farby. Textil vníma ako mnohotvárne médium, kedy aj výsledný úžitkový predmet sa stáva umeleckým dielom. Cez kolekciu tapisérií, kobercov a odevov, ktoré sú zastúpené v jej textilnej tvorbe, sa snaží o pozdvihnutie autorského textilu. Jej realizácie sú charakteristické dôrazom na kvalitu vo výbere materiálu i pri remeselnom spracovaní.

Autorka akcentuje nielen funkčnosť, ale aj variabilnosť predmetov, keďže za dôležitú považuje možnosť kombinovať a prispôsobovať jednotlivé prvky v rámci prostredia podľa nálady užívateľa. Túto možnosť nachádza v rámci estetiky, technologického riešenia i viacúčelovej funkcie predmetu samotného. Výsledné realizácie v priestore odrážajú charakter architektúry a dotvárajú vzťah s užívateľom.

Jana Vaterková často vytvára fúziu mnohých (autorských) štýlov, dizajn a umenie prepája v inštaláciách a prostrediach, do ktorých prizýva aj tvorcov iných médií.

Kristína Ligačová (1995)

Sklárska výtvarníčka a dizajnérka, ktorej hlavným vyjadrovacím médiom je sklo, pohybuje sa na rôznych úrovniach stupnice medzi dizajnom a  voľným umením. Sklo umelecky tvaruje a formuje ako dizajnér a dáva mu úžitkovú funkciu. Alebo ho ako výtvarník používa tradične i netradične, dizajnérsky, sochársky i maliarsky, tvaruje ho budovaním i deformáciou, pričom je pre jej tvorbu príznačný experiment, koncepčné hľadanie autorského rukopisu a inštalácia.

Začínala na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, kde absolvovala odbor Grafický dizajn. Ako študentka sa venovala aj fotografii a získala niekoľko ocenení vo fotografických súťažiach. Následne pokračovala v štúdiu na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri Sklo pod vedením doc. Patrika Illa. Aktuálne je doktorandkou v Ateliéri fotografia, realita konštrukcia pod vedením doc. Mgr. art. Jany Hojstričovej, ArtD.

Už počas štúdia sa zúčastnila viacerých medzinárodných umeleckých sympózií na Slovensku (medzinárodné sympózium fúkaného skla, Lednicke Rovne, 2017) i v zahraničí (Glass Lab Session, Sázava, CZ, 2015; Outside / Inside, International Student Glass Symposium in Wroclaw, PL, 2017; International Sympozium in Novy Bor, Novy Bor, CZ, 2018) a výstav umeleckého skla na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Lotyšsku, Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku. Po ukončení štúdia absolvovala stáže v Nórsku, Bergene u Patrície Šichmanovej a v Novom Bore v TKG.

Za svoju diplomovú prácu (2021), ktorá bola vyústením dlhodobého skúmania odrazu a obrazu, dostala Cenu rektorky VŠVU a na medzinárodnej výstave skla Stanislav Libenský Award jej udelili 2.cenu. S kolekciou VVVASE získala 1. miesto na Bienále úžitkového umenia FORMA 2021. V tom istom roku sa zúčastnila Bienále skla v Bulharsku a Czeek Design week v  spolupráci s Jankou Vaterkovou a Ninou Abramovič. Medzi jej najväčšie úspechy patrí ocenenie Coburg Prize 2022 za dielo I was there. Jej diela sú súčasťou domácich i zahraničných zbierok (Slovenská národná galérie, SK; Internacional Biennale glass of Sofia, BG; European Museum of Modern Glass, DE; Musseum du verre de Conches, FR)

V Galérii Ľudovíta Fullu sa Kristína Ligačová predstavila v rámci projektov Viac Fullu do skla (2017), 20/20 (2020) a so svojou samostatnou výstavou Formovanie tvaru / Tvarovanie formy (2021)

Ester Turečková (1996)

Absolventka Univerzity Tomáša Baťu v Zlíně, magisterské štúdium ukončila na Fakulte multimediálnej komunikácie v ateliéri Designu obuvi pod vedením MgA. Jany Buch (2020). Počas školy absolvovala študijné stáže na Estónskej akadémii umení v Taline v ateliéri Leather Arts (2016) a o tri roky neskôr na Bezalel akadémii umení a designu v  Jeruzaleme v ateliéri

Jewelry and Fashion (2019). Skúsenosti získané v rámci štúdia následne uplatnila na pracovnej stáži v Amsterdame v Štúdiu Baković (2021).

Charakteristickým znakom sa pre autorku stal experiment s formou a  konštrukčným riešením modelov, pričom čerpá zo znalostí a praktických skúseností získaných vďaka dlhodobej spolupráci s profesionálmi v  odbore. V kolekcii Reframed spracovala tému aktualizácie a  reinterpretácii tradičných remeselných techník a postupov s dôrazom kladeným na detail a remeselné spracovanie. Vďaka spolupráci s výrobcom nožov Davidom Derkom (Dave’s Knives) pôsobiacim v Zlíně vznikli jedinečné podpätky zhotovené z epoxidovej živice.

Jana Budaiová (1982)

Slovenská fotografka, ktorá pôsobí v oblasti umeleckej fotografie a  vo svojej fotografickej tvorbe sa dlhodobo orientuje na koncept feminity. Divákovi ponúka vlastnú definíciu tohto konceptu, uvedomujúc si nemožnosť definovať feminitu univerzálne. Ženu vníma ako hybnú silu spoločnosti, ale toto svoje vnímanie ženstva divákovi nevnucuje. Naopak, vizuálne vťahuje pozorovateľa do témy a prostredníctvom fotografie rozpráva príbeh, vďaka ktorému s ním vedie pokojný dialóg. Vyhýba sa stereotypom, ktoré sa neodmysliteľne s touto témou spájajú, a hľadá svieži, nadčasový pohľad.

Koncept feminity umocňuje spoluprácou so ženskými umelkyňami, čím jej fotografická tvorba sekundárne tlmočí ideu interdisciplinarity a  potrebu kooperácie medzi autorkami.

Jej fotografie boli publikované v slovenských, českých a zahraničných magazínoch, ako aj na prestížnych fotografických internetových platformách. Aktuálne, v spolupráci so slovenským vydavateľstvom, pripravuje vydanie fotografickej publikácie. Žije a tvorí v Bratislave.

Laura Morovská (1999)

Na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala bakalársky stupeň, odbor Vizuálna komunikácia (2022). Počas 4. ročníka sa zúčastnila pracovnej stáže v štúdiu grafického a knižného dizajnéra a typografa Milana Nedvěda v Prahe, kde sa viac zblížila s knižným dizajnom. V magisterskom štúdiu aktuálne pokračuje na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (UMPRUM).

Laure je blízka typografia a farby. Ako svoju bakalársku prácu vytvorila publikáciu o oranžovej farbe, ktorá bola vystavená v  Kunsthalle Bratislava. Popri štúdiu pracuje na rôznych projektoch. Tvorí napr. vizuálnu identitu pre Hviezdoslavov Kubín.

Vzájomnú interakciu človeka s jej dizajnom považuje za dôležitú, do tvorby sa snaží prinášať život, experiment, hru a hlavne radosť.

Emil Taschka / Branislav Laho (1987), a.h.

Dizajnér objektov, pôvodom z Bratislavy. Magisterský titul získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2016) na katedre dizajnu. Pod vedením prof. Františka Buriana nadobudol schopnosť tvoriť s hmotou v priestore a vyvíjať netradičné výtvarné techniky pri tvorbe objektov, do estetiky ktorých sa často premieta aj jeho skúsenosť so streetartom. Žije a tvorí v Prahe.

Konsepti a.h.

Zdroj: www.sng.sk

Fotogaléria