DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SLOVENSKOM NÁRODNOM ARCHÍVE

09:00-17:00
09:00-17:00
Adresa Drotárska cesta 42, Bratislava Email archiv.sna@minv.sk Telefón +421 267 298 266 Web www.minv.sk

Slovenský národný archív v pôsobnosti rezortu vnútra, najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku, pripravil pre školy a verejnosť Deň otvorených dverí v Slovenskom národnom archíve, ktorý sa uskutoční 14. a 15. júna 2024.

V piatok v čase od 8.30 do 13.00 h ponúka SNA vo svojich priestoroch v Bratislave na Drotárskej ceste 42 organizované exkurzie pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a študentov stredných škôl.

V sobotu v čase od 9:00 do 17.00 h otvorí archív svoje brány pre širokú verejnosť. Počas prehliadky si budú môcť návštevníci pozrieť ukážky zaujímavých archívnych dokumentov z rôznych období dejín Slovenska a tiež ukážky vzácnych tlačí z fondov knižnice Slovenského národného archívu. Oboznámiť sa budú môcť s prácou odborníkov v reštaurátorských dielňach a procesom digitalizácie archívnych dokumentov. Sprístupnený bude aj archívny depot.

Exkurziou budú sprevádzať pracovníci archívu, ktorí radi poskytnú odborný výklad a zodpovedia na všetky zvedavé otázky.

Zdroj: www.minv.sk