Creaks – Umenie v hre

Adresa BIBIANA Panská ul. 41, 815 39 Bratislava Email bibiana@bibiana.sk Telefón 02 20467131 Web www.bibiana.sk

Milovníkov počítačových hier určite poteší výstava Creaks. Táto  moderná výstava je venovaná grafickému animačnému štúdiu Amanita  Design (z ich dielne pochádzajú napr. hry Samorost, Rocketman,  Machinárium či Botanicula) a ich novej adventúrovej hre Creaks.  Výstava umožní divákovi cez práce výtvarníkov a vývojárov hier Radima  Jurdy a Jana Chlupa nahliadnuť na to, ako vznikala ručne kreslená  a maľovaná videohra Creaks. Na výstave uvidia pôvodné skice zo  začiatku vývoja, maľby a kresby, ktoré sa potom digitálne upravené  objavujú v hre, alebo tiež materiály, ktoré sa do hry nedostali. Diváci si  na výstave budú môcť videohru aj zahrať a porovnať tak vzhľad finálnej  digitálnej verzie s ručne vytváranými originálmi. 

Námet – T. Danay 

Autor – R. Jurda a J. Chlup – Amanita Design 

Dramaturgia – Von Dubravay 

Výtvarno-priestorové a technické riešenie – Von Dubravay 

Zdroj: www.bibiana.sk