Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám…

17:00
Adresa Nám. A. Hlinku č.1, 953 01 Zlaté Moravce Vhodné Pre deti aj dospelých ;) Cena 0,50€ Email mskszlatemoravce@gmail.com Web www.muzeumnitra.sk

Pozývame vás do Múzea v Zlatých Moravciach na spomienkové rozprávanie o vianočných zvykoch a tradíciách z Požitavia, povodia Drevenice a Tekova

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru na spomienkové rozprávanie o štedrovečerných zvykoch a obyčajoch našich predkov Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám…, ktoré sa uskutoční vo štvrtok
1. decembra 2022 o 17:00 hod. v Múzeu v Zlatých Moravciach. V programe vystúpia pani Mária Bednárová z Veľkej Mane, folklórna skupina Chočanka z Choče, spevácka skupina Zlatomoravčianka, Ľudová hudba spod Zobora a ďalší.

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach, 1. poschodie
Vstupné:
0,50 €, seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný.
Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce

Zdroj: www.facebook.com