Sparťanské deti

8:00
Adresa Topoľčianky , 951 93 Topoľčianky Vhodné 4 - 15 rokov Cena 10 - 14 Eur Web www.ascrt.sk

Termín: 27. augusta 2022
Prezentácia :  8:00
Začiatok: 10:00
Miesto konania preteku: športový areál TATRAN
Doprava: samostatne, parkovanie v obci
Organizátor: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, o.z.
Informácie o podujatí: www.ascrt.sk

Pretek:
4-6 rokov: min 700m, min. 5 prekážok
7-10 rokov: min. 1,5km, min. 10 prekážok
11-15 rokov: min. 2,2km, min. 15 prekážok
Typy prekážok použité na trati: preskakovanie balíkov slamy, beh cez pneumatiky, podliezanie lana, vodná prekážka, preliezanie slamenej steny, balans, …

Štart prvej vlny: 10:00

Štartovné:

10 EUR pri online registrácii
14 EUR na mieste

REVERZ (Súhlas rodiča): Každý účastník preteku pri prezentácii musí predložiť podpísaný a vyplnený REVERZ (Súhlas rodiča). Bez neho nie je možné pretek absolvovať.

Štartovné sa nevracia, no je možné previesť ho na inú osobu.

V cieli: Každý z pretekárov dostane medailu z preteku, občerstvenie a pamätné tričko z preteku
Prihlasovanie: Prihlasovací formulár nájdete na www.ascrt.sk

Čo si so sebou vziať: oblečenie na beh podľa počasia, športovú obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko alebo vak na špinavé veci.

Diváci: majú bezplatný vstup do blízkosti trate, nie na samotnú trať, výnimkou je sprevádzanie súťažiacich z kategórie najmenších.

Iné: Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie preteku. Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku aleno na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Pred podujatím doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti na terénny beh.

V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou (COVID 19) sú účastníci preteku povinní dodržiavať pri prezentácii a pri pohybe v mieste preteku 2m odstupy.

Zdroj: www.ascrt.sk

Fotogaléria