Deň Dunaja 2024

17:00-22:00
Adresa PINK WHALE, Tanker Boat, Nábrežie Arm. Generála L. Svobodu, 811 02 Bratislava Email ziverieky@gmail.com Web www.facebook.com

🫶 Príďte osláviť Deň Dunaja 2024 priamo ku Dunaju – oslávte medzinárodný sviatok rieky, ktorá tvorila a tvorí príbehy našich miest a ich obyvateľov a ktorá je stále bohatým a prírodne krehkým spoločenstvom unikátnych organizmov. 🫶

💦 Kde a kedy: sobota 29. 6. 2024 od 17,00 hod. (do 22,00 hod.)
Bratislava, Dvořákovo nábrežie – PINK WHALE – https://maps.app.goo.gl/64agdiYikAGKX2hj6
Program:
🐟 17,00 hod. premietanie filmu: Dunaj sputaný v krajine
🐟 18,00 hod. – 19,30 hod. panelová diskusia o krajine, Dunaji a ľuďoch, ktorí žijú v jeho okolí. Diskutujú:
• Zoltán Čundrlík, Bratislavský samosprávny kraj
• Andrej Somora, o.z. OCHRANA PRÍRODY PODUNAJSKA
• Andrej Škrinár, Bratislavský Dunajský park
• Martina Paulíková, iniciatíva Za živé rieky, WWF Slovensko
💦 Sprievodný program
– IN SITU – umelecká skupina: expozícia výtvarných diel reagujúcich na Dunaj
– koncert skupiny Yedhaki:Nautika
💦 Prečo slávime Deň Dunaja?💦
Medzinárodný deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna, sa slávi v spojitosti s podpísaním Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v Sofii. Okrem osláv má nabádať obyvateľov v povodí európskeho veľtoku k akciám na zvyšovanie ochrany jeho vôd. Vyhlásila ho Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR) pri 10. výročí podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja preto, aby sa pripomínali nielen úspechy pri ochrane veľtoku, ale aj nové úlohy stojace pred obyvateľmi povodia. Aj keď z celkových viac ako 2850 km tečie cez Slovensko iba 172 km, práve na našom území sa nachádza zvyšok kedysi majestátnej, ale prírodne stále unikátnej vnútrozemskej delty Dunaja.
💚Akcia je venovaná pamiatke Andreja Kovaríka, ochranára a kamaráta rieky Dunaj.

Zdroj: www.facebook.com