Klub Matiek Kamarátiek | Stretnutia komunity

10:00 - 12:00
Adresa Titogradská 1398/17, 040 23 Košice Email zdenka.kosova@k13.sk Telefón 0908 965 249 Web vymenniky.sk

Cieľom Klubu Matiek Kamarátiek je vytvoriť pre ženy/matky priestor na stretávanie, plánovanie aktivít, vytvorenie priateľstiev.

Stretnutia by mali prebiehať za účasti matiek s deťmi, ale aj žien/matiek bez detí.

Chceme vytvoriť svojpomocnú skupinu žien/matiek, organizovať výlety s deťmi/bez detí, tráviť čas v prírode, chodiť na spoločenské podujatia,, učiť sa cudzí jazyk, rozprávať sa o knihách, záhradkárčiť a iné, jednoducho tráviť spoločne príjemný čas v komunite.

Na tomto podujatí sú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom následnej prezentácie a propagácie činnosti príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá. Vstupom na podujatie súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov počas doby existencie K 13 – Košické kultúrne centrá. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle K 13 – Košické kultúrne centrá: www.k13.sk

Zdroj: vymenniky.sk