DEŽO URSINY & MOYZESOVO KVARTETO

19:30
Adresa Holubyho 114/42, 902 01 Pezinok Cena 15,- eur Web www.facebook.com

DEŽO URSINY & MOYZESOVO KVARTETO

7.6.2023 o 19:30h.

Pezinské kultúrne centrum

(Dom kultúry Pezinok, Holubyho 42)

Koncert skladieb Deža Ursinyho v úpravách pre sláčikové kvarteto.

Vstupné: 15,- eur

Predpredaj cez ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/DEZO-URSINY-MOYZESOVO-KVARTETO?idpartner=721

PREMIÉRA – 1. koncertné uvedenie!

Moyzesovo kvarteto – jedno z najvýznamnejší a najdlhšie pôsobiacich komorných zoskupení na Slovensku (fungujúcich od roku 1975) – zahrá skladby Deža Ursinyho v originálnych úpravách.

Myšlienka prepojiť hudbu Deža Ursinyho so sláčikovým kvartetom sa zrodila už dávnejšie. Bolo to na jar v roku 2000 v Pezinku v rámci 1.ročníka akcie DÉJÀ VUE – SPOMIENKA NA DEŽA URSINYHO.

Muzika Deža Ursinyho je postavená na špecifických a mnohokrát neortodoxných a napriek tomu krásnych harmóniách s neklasickou melodikou. Táto hudobná originalita má v sebe veľké predpoklady na vznik novej hodnotnej formy práve v prepojení s tak muzikantsky skvelým telesom akým je Moyzesovo kvarteto. Dvoje huslí, viola a violoncelo. Vybrané Ursinyho skladby pôsobia v týchto sláčikových úpravách ako niečo nádherné a tieto nové aranžmány dodávajú jeho hudbe ďalší rozmer. Dežove piesne vyniknú i v takýchto nových coververziách a pritom stále ostávajú prirodzené a príťažlivé. Originalita Ursinyho hudobnej poetiky v spojení s akustickým prejavom Moyzesovho kvarteta ponúka vskutku ušlachtilý zážitok. Počas tohto koncertu pocítite symbiózu muzikality s umeleckou osobnosťou Deža Ursinyho i Moyzesovo kvarteto.

Zaznejú skladby z rokov 1966-1987. 

Výber piesní je zostavený z rôznych časových období – z väčšej časti Ursinyho umeleckej kariéry – ktoré odzrkadľujú široký diapazón jeho bohatej a rôznorodej hudobnej tvorby. Sú tam skladby z éry bigbítovej, artrockovej, popovej i muzikálovej.

 

Vznik tohto diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt podporil i Hudobný fond a SOZA.

 

Námet: Dušan Lančarič, Patrik Lančarič

Dramaturgia: Dušan Lančarič

Produkcia: Dušan Lančarič, Umelecká loď–o.z. 

Koprodukcia: Pezinské kultúrne centrum

Autor hudby: Dežo Ursiny

Aranžmány: Marek Spusta, Sisa Michalidesová,Peter Preložník

Účinkuje: Moyzesovo kvarteto 

husle 1. – Jozef Horváth

husle 2. – Július Horváth 

viola – Alexander Lakatoš

violoncelo – Ján Slávik

 

Genéza vzniku námetu a vývoja celého projektu Dežo Ursiny / sláčikové kvarteto

Ako a kde vznikol nápad na takúto hudobnú fúziu?

Myšlienka prepojiť hudbu Deža Ursinyho so sláčikovým kvartetom sa zrodila už dávnejšie. Bolo to na jar v roku 2000, v Pezinku, kedy sa Dušan Lančarič (autor projektu) rozhodol zorganizovať akciu DÉJÀ VUE – SPOMIENKA NA DEŽA URSINYHO (na tejto akcii mimochodom odohral svoj posledný „indoor“ koncert dlhoročný Ursinyho súputník Jaro Filip). A pri debate so svojim bratom režisérom Patrikom Lančaričom dospeli k nápadu, že by bolo skvelé dramaturgiu obzvláštniť o niečo špeciálne. A tu sa zrodil nápad zaradiť do programu Ursinyho skladby v akustickej interpretácii sláčikového kvarteta. Myšlienku odobril i Jakub Ursiny.

Čo bolo cieľom? Prečo prepájať originálnu muziku Deža Ursinyho s niečim žánrovo odlišným?

Vychádzalo to z poznania, že hudba Deža Ursinyho je postavená na špecifických a mnohokrát neortodoxných a napriek tomu krásnych harmóniách, ktoré sú v prirodzenej symbióze s originálne snovanou melodikou. Táto Ursinyho hudobná originalita dávala veľké predpoklady na vznik novej krásnej formy práve v prepojení sláčikovými aranžmánmi kvarteta. Táto predstava sa ukázala ako veľmi správna. Tieto nové aranže dali Ursinyho muzike ďalší rozmer a ukázali, že jeho hudba vynikne i v takýchto novopoňatých nástrojových úpravách a vie byť napriek tomu stále prirodzená a príťažlivá. Originalita Ursinyho hudobnej poetiky v spojení s jemným akustickým prejavom sláčikového kvarteta je hudobne i posluchovo veľmi ušlachtilá záležitosť. 

Kto spravil (vtedy v r.2000 a 2001) prvé verzie sláčikových aranžmánov, aké boli prvé skladby a kto boli ich prvými interpretmi?

Na prerobenie sláčikových aranžmánov bol Dušanom Lančaričom oslovený Marek Spusta (absolvent hudobnej teórie na VŠMU i hudobnej kompozície na AU v BB u V.Godára) a ako interpreti mladí slovenskí muzikanti okolo huslistu Eduarda Pingitzera (vtedajšieho študenta hry na husle na VŠMU), ktorý v tom čase mal vlastné sláčikové zoskupenie TAHITI QUARTET. Na 1.ročníku spomínanej akcie DÉJÀ VUE-SPOMIENKA NA DEŽA URSINYHO v r. 2000 v Pezinku sa vtedy zahrali dve úpravy Ursinyho skladieb (Apple Tree In Winter-inštrumentálne a Pod hladinou-so spevom bluesmana Jána Ponku Dubana) a o rok na to v 2001 pribudli ďalšie tri veci. Šéf huslistom bol opäť Eduard Pingitzer avšak s jeho, vtedy novým, sláčikovým zoskupením nazvaným PRESSBURGER QUARTETT.

Aký bol ďalší vývoj, kde sa skladby potom hrávali a kto boli novými interpretmi?

Tieto prvé sláčikové verzie Ursinyho skladieb sa následne neskôr zopárkrát zahrali na rôznych akciách, vrátane festivalu Pohoda 2002 (vtedy ešte v areáli výstaviska v Trenčíne).

Na základe tohto nápadu a tejto skúsenosti so sláčikovými aranžmánmi bol Marek Spusta oslovený (Vladimírom Godárom) na podobné prearanžovanie hudby Mariána Vargu (tu sa jednalo o klavírne kvinteto). Ako interpretačné hudobné sláčikové zoskupenie na to bolo prizvané MOYZESOVO KVARTETO. Bol to výborný nápad. A keďže došlo medzi nimi a Marekom Spustom k vzájomnému priateľskému prepojeniu, tak Marek neskôr ponúkol Moyzesovmu kvartetu zahrať si okrem Mariána Vargu aj niečo z tvorby Deža Ursinyho. A takto sa „Moyzesovci“ dostali k tomu, že túto skvelú Ursinyho muziku párkrát zahrali a tým i odprezentovali na rôznych hudobných akciách – vrátane koncertného večera pri príležitosti nedožitých 70tych narodením Deža Ursinyho – Ursiny70, ktorý sa konal 4.10.2017 v Bratislave v klube MMC.

Zdroj: www.facebook.com