SNG Zvolenský zámok

Adresa Námestie SNP 1 , 960 01 Zvolen Email zvolen@sng.sk Telefón +421 45 245 30 07 Web www.sng.sk

Málokto vie, že jeden z našich najväčších stredovekých pamiatok – Zvolenský zámok – je momentálne tiež najbohatšou obrazárňou na Slovensku.

Stredoveký zámok je v súčasnosti aj najbohatšou obrazárňou na Slovensku. Jeho priestory ponúkajú návštevníkom veľkú kolekciu starého umenia od 14. do 19. storočia. Siene prízemia a prvého poschodia sú výstavným priestorom s množstvom umeleckých druhov, tém aj štýlov.

STÁLE EXPOZÍCIE

Ikony na Slovensku:

Expozícia na 1. poschodí začína prehliadkou komornej zbierky ikon SNG. Ich obsah je dedičstvom stredovekého byzantského maliarstva, na našom území najmä z pravoslávnych a grécko-katolíckych komunít severovýchodného a východného Slovenska.

Gotické umenie:

Expozícia na prízemí Zvolenského zámku je zostavená podľa viacerých kritérií. Vznikol tak sled relatívne nezávislých výstavných priestorov.

Európske maliarstvo 16. – 19. storočia:

Otvorený depozitár Zbierky starého európskeho maliarstva SNG bol vytvorený vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu budovy v Bratislave. Prostredníctvom vystavených 200 obrazov starých majstrov sú prezentované zmeny v umeleckom stvárnení počas troch storočí v historických centrách rozhodujúceho významu.

Otváracie hodiny:

 • Pondelok zatvorené
 • Utorok zatvorené
 • Streda 10.00 – 17.30
 • Stvrtok 10.00 – 17.30
 • Piatok 10.00 – 17.30
 • Sobota 10.00 – 17.30
 • Nedeľa 10.00 – 17.30

V tieto dni máme zatvorené:

 • 1. január – Nový rok, Deň vzniku SR
 • 25. marec – Veľký piatok
 • 1. november – Sviatok Všetkých svätých
 • 24. december – Štedrý deň
 • 25. december – 1. sviatok vianočný
 • 26. december – 2. sviatok vianočný

Vstupné:

 • dospelí: 2,70 €
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,00 €
 • ITIC, ISIC, EURO 26: 1,00 €
 • žiaci a žiačky ZŠ: 0,70 €
 • rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1. dieťa): 5,40 €
 • dospelí – Sphere card: 2,30 €
 • študenti SŠ a VŠ – Sphere card: 0,90 €
 • fotografovanie bez blesku a videa: 2,00 €

Vstup voľný:

 • prvá nedeľa v mesiaci
 • návštevníci s trvalým pobytom vo Zvolene
 • deti do 6 rokov
 • držitelia karty ICOM, AICA a novinárskych preukazov
 • študenti výtvarného zamerania
 • pedagogický dozor (1 pedagóg na 20 žiakov)
 • školy na území mesta Zvolen (voľný vstup do expozícií bez služieb)

Zdroj: www.sng.sk