Zoologická záhrada Košice

Adresa Široká 31 , 04001 Košice Email zoo@zookosice.sk Telefón +421 (55) 7968 011 Web www.zookosice.sk

Zoologická záhrada Košice je najväčšia zoologická záhrada na Slovensku.

Zoologická záhrada Košice (iné názvy: ZOO KošiceKošická zoologická záhrada) je najväčšia zoologická záhrada na Slovensku, rozkladajúca sa na ploche 288 ha v prírodnom prostredí Čiernej Hory v mestskej časti Kavečany. Z celkového areálu je takmer 75 ha prístupných návštevníkom. V tom je na ploche takmer 5 ha druhý DinoPark na Slovensku, otvorený 1. júna 2013.

Počiatky úvah o vybudovaní zoo v Košiciach spadajú do prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. S výstavbou zoo sa začalo v roku 1979, ale pre verejnosť bola zoo otvorená až v roku 1986 – vtedy na ploche 7 ha s 23 druhmi zvierat najmä pôvodnej, karpatskej fauny. V súčasnosti tu žije viac ako 240 druhov zvierat v počte približne tisíc kusov, o. i. sa tu nachádza najväčšia voliéra na Slovensku a najväčší areál medveďa hnedého v zoo strednej Európy. V roku 2002 sa podaril jedinečný chovateľský úspech, keď sa tu narodili medvedie pätorčatá, ktoré boli zapísané do svetovej Guinnesovej knihy rekordov. Dva z nich v zoo Košice žijú dodnes.

Ako jediná zoo na Slovensku má vybudovaný botanický náučný chodník (2011), ku ktorému postupne pribudol Vtáčí chodník (2012), Včelársky chodník (2013) a Geologický chodník (2015) porovnávajúci pohoria Karpaty a Altaj v Strednej Ázii. Súčasťou chodníka je na ploche takmer jedného hektára jediný areál kozorožcov sibírskych na Slovensku a interaktívne prvky s geologicko-paleontologickou tématikou. Zoo chová pomerne veľkú kolekciu plemien domácich zvierat, spomedzi ktorých sú najcennejšie huculské kone, ktoré boli v minulosti zaradené do genofondu Slovenska.

Zoo bola v počiatkoch budovaná prevažne ako mestská Stavba mládeže v akcii Z. Jej pôvodné zameranie na prevažne eurázijskú faunu sa postupne zmenilo a zoo sa dnes buduje ako univerzálna zoo väčšieho typu so zastúpením fauny všetkých kontinentov.

ZOO je dostupná z Košíc mestskou hromadnou dopravou na konečnú zastávky ZOO. Priemerná ročná návštevnosť sa pohybuje na úrovni dvesto tisíc návštevníkov ročne.

ZOO Košice je aktívnym členom WAZA (Svetová asociácia zoo a akvárií), EAZA (Európska únia zoo a akvárií), EARAZA (Eurázijská asociácia zoo a akvárií), UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad), ISIS (Medzinárodný informačný systém druhov) a ďalších medzinárodných ochranárskych organizácií.

ZOO je zapojená do medzinárodnej záchrany biodiverzity v rôznych programoch. V spolupráci s WWF a Krkonošským národným parkom sa podieľala v 80. a 90. rokoch 20. storočia na repatriácii rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus) do voľnej prírody vo Francúzsku a Česku.

V rokoch 1991 a 2011 poskytla na repatriáciu do voľnej prírody v Mongolsku tri kobyly tu odchovaných koní Przewalského (Equus ferus przewalskii), ktoré sa začlenili do novovytvorených stád divých koní v NP Kchomi -Tal a Takhin -Tal.

Riaditeľ košickej zoologickej záhrady Mgr. Erich Kočner je od roku 2016 prezidentom Únie českých a slovenských zoologických záhrad (20 členských zoo). Vo funkcii vystriedal Mgr. Miroslava Bobka, dlhoročného riaditeľa pražskej ZOO.

Cenník

Do ZOO bez Dinoparku

v mesiacoch november-marec
deti do 2 rokov bezplatne
deti od 2 do 6 rokov 0,70 €
 žiaci, študenti a dôchodcovia 1,50 €
 dospelí 3,00 €
návštevník ZŤP – dospelí 1,00 €
sprievodca ZŤP bezplatne

Do ZOO bez Dinoparku

v mesiacoch apríl-október 
deti do 2 rokov bezplatne
deti od 2 do 6 rokov 1,00 €
 žiaci, študenti a dôchodcovia 2,00 €
 dospelí 3,50 €
návštevník ZŤP – dospelí 1,50 €
sprievodca ZŤP bezplatne

Do ZOO a Dinoparku

v mesiacoch apríl-október
deti do 2 rokov bezplatne
deti od 2 do 6 rokov 1,50 €
žiaci, študenti a dôchodcovia 3,20 €
dospelí 6,40 €
návštevník ZŤP – dospelí 2,50 €
sprievodca ZŤP bezplatne

 

Zdroj: www.zookosice.sk