Senné (Senianske) rybníky

Adresa Blatná Polianka 3743, 072 44 Blatná Polianka Email ousenne@gmail.com Telefón 056/6497 205 Web www.rancnovazem.sk

Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky sa rozprestiera asi 2 km od Blatnej Polianky a obce Senné.

Senné rybníky

Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky sa rozprestiera asi 2 km od Blatnej Polianky a obce Senné. Možnosť nenáročného pozorovania a poznávania vtáctva  z nedávno vybudovaných pozorovacích veží láka na Senné stále viac ornitológov a milovníkov prírody z celého Slovenska aj z Európy.

Vtáči raj

Bohatstvo druhového výskytu vtákov (doteraz zaznamenaných výskyt 145 druhov!, z toho 55 hniezdiacich a pre 25 druhov sú rybníky jedinou alebo najvýznamnejšou hniezdnou lokalitou na Slovensku) dalo podnet na zaradenie tejto lokality medzi významné vtáčie územia  a v roku 1990 aj medzi Ramsarské lokality.

V rezervácii sa  nachádza populácia vzácnych, ohrozených a kriticky ohrozených druhov (5 druhov celosvetovo a 53 druhov celoeurópsky ohrozených). Vzhľadom na kvalitu jej fauny sa v nej pravidelne  vyskytujú značné počty jedincov rôznych druhov vodných vtákov  (napr. potápka striebristá,  kormorán veľký, volavka purpurová, volavka biela, volavka striebristá, lyžičiar, šabliarka modronohá, rybár čierny, rybár bahenný,  kaňa močiarna). Na území NPR Senné rybníky platí najprísnejší piaty stupeň ochrany.

Dnešná vtáčia lokalita Senné má rozlohu 1 440 ha a zahŕňa:

  • národnú prírodnú rezerváciu,
  • sústavu chovných rybníkov
  • okolité lúky.

 Z ranču sa môžte vydať aj na nedávno vybudovaný náučný chodník okolo rybníkov ako aj na cyklotrasu označenú tabuľami s krátkym opisom fauny i flóry.

Na našom ranči môžete využit viaceré možnosti ubytovania.

Zdroj: www.rancnovazem.sk