Senecký express vláčik

Adresa Slnečné jazerá, 90301 Senec Email musenec@senec.sk Telefón 02/2020 5101 Web www.senec.sk

Senecký express premáva v pravidelných hodinových intervaloch po okružnej trase okolo Slnečných jazier, so začiatočnou a konečnou stanicou na Lichnerovej ul.

Dĺžka trasy je 7,3 km. Premáva denne každú hodinu od 9. h do 22. h.

Dospelý: 2,50€ / 2 jazdy

Detský: 1,50€ / 2 jazdy

1. Začiatočná stanica 09:00 p r e m á v a k a ž d ú h o d i n u 21:00
2. Bistro Lagúna 09:02 21:02
3. Gymnázium 09:05 21:05
4. Amfiteáter (na znamenie) 09:07 21:07
5. Severná brána (Aquapark) 09:10 21:10
6. Holiday ranč 09:13 21:13
7. Holiday Village 09:15 21:15
8. Východná pláž – bufet 09:18 21:18
9. Východná brána 09:20 21:20
10. Chata SPP (na znamenie) 09:22 21:22
11. Chata Slov. rozhlasu 09:23 21:23
12. Polostrov Kosa (na znamenie) 09:27 21:27
13. Južná brána 09:30 21:30
14. Železničná stanica 09:32 21:32
15. Drevená dedina 09:35 21:35
3. Gymnázium 09:40 21:40
2. Bistro Lagúna 09:43 21:43
1. Konečná stanica 09:45 21:45

Na znamenie a po dohode so sprievodcom je možné nastúpiť a vystúpiť kdekoľvek po uvedenej trase.

Zdroj: www.senec.sk