Schaubmarov mlyn v Pezinku

Adresa Cajlanská 255 , 902 01 Pezinok - Cajla Email edu.schaubmarovmlyn@sng.sk Telefón +421 33 640 40 35 Web www.sng.sk

Miesto, kde sa príroda stretáva s umením.

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

V mlyne sa venujeme nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, remeslami a jedlom.

Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý postupne revitalizujeme a plánujeme sprístupniť pre verejnosť. Po prehliadke mlynskej expozície a aktuálnej výstavy neobíďte ponuku pekných kníh o umení a prírode a rôznych drobností z našej dielne. Oddýchnuť si môžete pri káve a koláčiku, ktoré vám ponúkame v našej kaviarni.

1

HISTÓRIA

Schaubmarov mlyn je najväčší potočný mlyn v Európe. V roku 1767 ho na Cajlanskom potoku dali postaviť pezinskí Pálfiovci. Meno nesie po svojich posledných majiteľoch Schaubmarovcoch, ktorí ho kúpili v roku 1857.

O budove a technológii

Mlyn je jednoposchodový, s povalou a s bytom mlynára, ktorý je k nemu pripojený. Do veľkého areálu patrili aj voziarne, maštale, sečkáreň, stodola, dreváreň a včelín – niektoré z týchto budov stále stoja, slúžia však už novému účelu.

Schaubmarovci dokázali výnimočne zosúladiť klasickú, tisícročnú technológiu s modernou. Starú mleciu sústavu z mlynských kameňov nahradili v roku 1913 novou, zloženou z valcových stolíc. Vylepšili si tak nielen pracovné prostredie, ale aj skvalitnili svoju prácu.

Zánik mlynov na Slovensku

Tradičné vodné mlyny časom nahradili mlyny na parný, elektrický alebo motorový pohon. Boli výkonnejšie, ich prevádzka bola lacnejšia a nachádzali sa bližšie k ľudským obydliam. Všetky súkromné mlyny na Slovensku prestali definitívne mlieť v roku 1951, po tom, čo štát a vládnuca komunistická strana znemožnili súkromné podnikanie.

Mlyn ako súčasť SNG

V roku 1972 mlyn odkúpila Slovenská národná galéria od jeho poslednej majiteľky Kornélie Schaubmarovej. Udialo sa tak na podnet jej manžela, dlhoročného správcu depozitára Milana Blaška, ktorý na mlyn upozornil vtedajšieho riaditeľa. Práve vďaka tomu sa mlyn a jeho vybavenie podarilo zachovať, je dodnes funkčný, schopný prevádzky a pamiatkovo chránený.

V 80. rokoch prebehla dôsledná rekonštrukcia mlyna a celého areálu a od roku 1997 bol pre verejnosť otvorený spolu s Galériou insitného umenia. Od začiatku roka 2017 prechádza Schaubmarov mlyn opäť postupnou premenou. Galéria sa zameriava na moderné a súčasné výtvarné umenie, postupne revitalizujeme ovocný sad, pracujeme na vylepšení služieb a rozširujeme ponuku programov pre verejnosť.

2

VÝSTAVY

Expozícia mlynárstva

Spoznajte očarujúcu vidiecku usadlosť s mlynom, ktorú dali postaviť pezinskí Pálfiovci a od polovice 19. storočia patrila štyrom generáciám bavorskej rodiny Schaubmarovcov. Barokový mlyn je dnes národnou pamiatkou, ktorú sa podarilo zachovať aj s funkčným technickým vybavením a okolitými, kedysi úžitkovými, budovami. Počas návštevy mlyna a pri prehliadke expozície sa dozviete viac o jeho histórii, fungovaní a spôsobe života jeho niekdajších majiteľov.

3

Z kruhu von. Moderná a súčasná slovenská keramika

16.5. 2018 – 14. 4. 2019

Kurátorka: Viera Kleinová

Slovenská keramika si status vitálneho a otvoreného výtvarného média sústredene buduje od 50. rokov 20. storočia. Výstava Z kruhu vontúto cestu sleduje jednak z charakteristicky keramických pozícií – témami ako nádoba, tanier, figúra, ale aj prienikmi do polohy objektu či inštalácie. Základom výberu je zbierka keramiky SNG, ktorá je koncentrovaným náhľadom hlavne do ateliérovej tvorby uplynulých dekád. Protagonistom modernej slovenskej keramiky okrem toho na výstave sekundujú mladí, nastupujúci aktéri domáceho keramického dizajnu a umenia.

4

O prírode

12.5. 2019 – apríl 2020

Kurátorka: Alexandra Tamásová

Ako prírodu môžeme označiť všetko, čo nevzniklo ľudskou činnosťou. Ide o pôvodné prostredie pre život človeka – protipól civilizácie. Stáva sa mentálnym priestorom, do ktorého sa premietajú rôzne ľudské sentimenty. Príroda, resp. zem sa popisuje ako matka (stotožňuje sa so ženským princípom, plodnosťou). Lesy a lúky sú domovom nadprirodzených bytostí. Ľudia prírodu upravujú, „zdokonaľujú“, ale aj ničia. Výstava v Schaubmarovom mlyne chce predstaviť rôzne spôsoby, akými ľudia, špecificky umelkyne a umelci, uvažujú o prírode. Budú prezentované rozmanité prístupy k téme – od historickej krajinomaľby až po súčasné, spoločensky angažované diela s ekologickým posolstvom.

 

PROGRAM

Verejnosť

Pripravujeme kultúrne podujatia, debaty, komentované prehliadky či prednášky a niekoľkokrát do roka u nás nakúpite na Našom trhu. Je u nás priestor na spoluprácu a rôzne komunitné podujatia, ktoré reagujú na aktuálne potreby mesta či regiónu.

Rodiny

Počas víkendov sa deti môžu zapojiť do výtvarných, keramických aj technologických programov a tvorivých dielní. Leto patrí aj denným detským táborom – o umení, prírode, varení, ale aj športe a poznávaní okolia Pezinka a jeho histórie.

Školy

Školské programy pripravujeme pre všetky stupne škôl – sú venované aktuálnym výstavám, mlynskej expozícii alebo keramike. Zostavujeme ich tak, aby kombinovali rôzne druhy aktivít – od pátracích cez tvorivé až po pohybové. Umelecké témy vždy prepájame s rôznymi oblasťami života a sveta a dávame ich do súvislostí, ktoré môžu byť deťom a mladým blízke.

5

Zapíšte si do kalendára 2019!

 • 15.2. / Detská noc literatúry
 • 6.4., 1. 6., 28. 9., 7. 12. / Náš trh
 • 11.5. / Otvorenie sezóny
 • 18.5. / Noc múzeí a galérií
 • 24.5. / Festival poézie Feliber Poetry
 • 20.9. / Malokarpatská Pecha Kucha

SLUŽBY

Kaviareň

V kaviarni Schaubmarovho mlyna si dáte kávu z modranskej pražiarne Ebenica, limonádu od Herberta alebo dobrý koláčik.

Obchod

Vyberte si z ponuky pekných kníh o umení a prírode pre deti aj dospelých. Nájdete u nás aj rôzne drobnosti z produkcie Schaubmarovho mlyna a Slovenskej národnej galérie. Pre ešte väčší výber publikácií a darčekov odporúčame e-shop:www.sng.sk/sk/eshop/

Sad&dvor

Súčasťou areálu mlyna je aj ovocný sad, ktorý sme v roku 2018 ošetrili a vysadili sme v ňom vyše 30 ovocných stromov a 100 ovocných kríkov. Sad momentálne otvárame len príležitostne, ale v krátkom čase ho plánujeme sprístupniť a otvoriť pre verejnosť.

6

NÁVŠTEVA&INFO

Otváracie hodiny mlyna a kaviarne:

 • ŠTV – PIA 9.00 – 16.00
 • SO – NE 10.00 – 18.00
 • Počas víkendov pozývame na prehliadky mlynskej expozície každú celú hodinu. Posledný vstup do mlyna je o 17.00.

Vstupné:

 • 3 € dospelí
 • 1,50 € deti od 7 rokov, študenti SŠ, VŠ, seniori, ZŤP
 • Vstup voľný – deti do 6 rokov

Pozn.: Aktuálne informácie o výške vstupného nájdete na webe.

Ako sa k nám dostanete:

Ak cestujete verejnou dopravou, vystúpte na autobusovej zastávke Pezinok-Polesie a choďte kúsok naspäť smerom do mesta.

Prehľad odchodov autobusov:

7

 

Zdroj: www.sng.sk